मुख्य घटक वगळा
मेन्यू उघडण्यासाठी क्लिक करा
बंद मेन्यूवर क्लिक करा
मुख्य आशयाला सुरुवात

सावली निर्मिती कार्यस्थळ

एफएमसी इंडियाचा प्लॉट नं. 11, जीआयडीसी सावली, गाव मंजुसार, तालुका: सावली, जिल्हा या ठिकाणी स्थित कीटकनाशक निर्मिती आणि पॅकिंग विभाग आहे. वडोदरा.

गुजरात औद्योगिक नियम, 68u च्या निकषानुसार सावली कार्यस्थळावर कार्यरत व्यावसायिक आरोग्य केंद्र (ओएचसी) आहे. व्यावसायिक आरोग्य केंद्राच्या नियमनासाठी, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 अंतर्गत ओएचसी येथे निर्माण होणाऱ्या जैव-वैद्यकीय कचऱ्याची सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी परवानगी घेण्यात आली आहे.

April 24

जीपीसीबी बीएमडब्ल्यू अधिकृतता क्रमांक: बीएमडब्ल्यू-351934 अंतर्गत कार्यस्थळ वरील मासिक जैविक वैद्यकीय कचरा निर्मितीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

वार्षिक अहवाल अर्ज IV-2022 (जैविक-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम,2016)

वार्षिक अहवाल अर्ज IV-2023 (जैविक-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन नियम,2016)

जैव-वैद्यकीय कचरा नियमांचे मासिक अनुपालन, 2016