मुख्य घटक वगळा
मेन्यू उघडण्यासाठी क्लिक करा
बंद मेन्यूवर क्लिक करा
मुख्य आशयाला सुरुवात
उत्पादन प्रकार

बुरशीनाशके

तांदळावरील करपा आणि फळे तसेच भाजीपाला वरील ऑमासिटेस आणि एस्कोमीकोटा या रोगावर प्रभावी ठरणाऱ्या बुरशीनाशकांची एफएमसीने निर्मिती केली आहे. आमचे ग्राहक आणि समुदायाला प्रभावी आणि शाश्वत उपयुक्त ठरणाऱ्या उत्पादनांची निर्मिती करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.