Gå til hovedindhold
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content
NBR

NBR bringer artikel om anvendelse af clomazon i roer

Uden effektiv bekæmpelse af ukrudt i roerne bliver der ikke meget at høste ...

Således indledes artiklen, som blev bragt i Sukkerroe Nyt no. 2,2021. "Derfor er effektive strategier til ukrudsbekæmpelse naturligvis en vigtig parameter gennem dyrkningssæsonen".

Den gode nyhed i 2021 er udvidelsen af etiketten på Centium® 36 CS (clomazon), som nu kan anvendes både før og efter fremspiring i roer. Da clomazon hæmmer elektrontransporten under fotosyntesen bliver de små planter hvidfarvede, hvilket bremser roernes vækst, men skaderne er for det meste forbigående.

I artiklen beskrives forsøg fra Sverige, der er udført for bevidst at fremprovokere skader bl.a. ved anvendelse af clomazon udover etikettens bestemmelser. Det konkluderes at selvom hvidfarvning af roerne kan se voldsomt ud er de gode til at komme igen og det reelle udbyttetab som direkte følge af skaderne er begrænsede. Det skal bemærkes, at ingen af de afprøvede sprøjtninger med Centium® 36 CS er indenfor etiketten, og det må antages, at hvis sprøjtningerne havde været lovlige i forhold til etiket, så ville skadevirkningen formentligt have været mindre. Man skal også huske, at sprøjtning med en 3-4 trins ukrudtsstrategi i roer koster 3-4 % udbytte i forhold til en parcel, hvor ukrudt er blevet håndluget. Så det almindelige ukrudtsprogram påvirker også roerne. Læs hele artiklen på linket nedenfor:

Link til artiklen i Sukkerroe Nyt no. 2, 2021