முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்

எஃப்எம்சி-யின் 'சமர்த்' இந்தியாவில் நீர் மேலாண்மை மற்றும் நிலையான விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கிறது

எஃப்எம்சி இந்தியா தனது சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டம் - சமர்த் திட்டம் மூலம் சிறந்த மற்றும் வளமான வாழ்க்கையை நோக்கி விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிக்கிறது.

நான்கு முக்கிய பிரச்சினைகளை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் இந்திய விவசாயக் குடும்பங்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த நிறுவனம் உறுதிபூண்டுள்ளது: பாதுகாப்பான நீர் மற்றும் நல்ல ஆரோக்கியம், நல்ல விவசாய நடைமுறைகள், விவசாயத்தில் அறிவியல் மற்றும் விவசாயத்தில் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்தல்.

விவசாயிகளை மையமாகக் கொண்ட பல்வேறு திட்டங்கள் இயங்கி வருகின்றன அல்லது சமர்த் திட்டத்தின் தூண்களாக தொடக்க நிலையில் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, சமர்த் திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பான நீர் முன்முயற்சி ஐக்கிய நாடுகள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்கை (எஸ்டிஜி) 6.1 "2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான மற்றும் குறைந்த செலவில் குடிநீர் கிடைக்க உலகளாவிய மற்றும் சமமான அணுகல்" வழங்குவதை நேரடியாக ஆதரிக்கிறது. இந்த முயற்சியின் மூலம், எஃப்எம்சி இந்தியா அடுத்த மூன்று வருடங்களுக்குள் நாட்டில் உள்ள 200,000 விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் குடிக்கத்தக்க குடிநீரை வழங்கும் என்று நம்புகிறது.

Under the Safe Water Initiative, the company installed 15 water filtration plants in 2019. The dispensing units were installed for each family to access its safe water allocation easily with a swipe card that releases 20 litres of water. The plants are managed by the village community on a cooperative basis with local FMC staff supporting and guiding the local communities in running the management of the plants.

சமூகத்தில் இந்த முயற்சியின் தாக்கத்தை விளக்கி, ராமுவாபூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மணிகாந்த் மிஸ்ரா, "நீர் ஆலைகளை நிறுவிய பின், நோய்களின் பாதிப்பு கிட்டத்தட்ட 50 சதவிகிதம் குறைந்துள்ளது. கூடுதலாக, இந்த நோய்களுக்கான சிகிச்சைக்கான செலவினங்களிலிருந்தும் அது எங்களுக்கு சுதந்திரத்தை அளித்துள்ளது.”

In the year 2020, the company installed 52 water purification units in sugarcane co-operative societies in the state of Uttar Pradesh that featured purification, cooler and storage facilities. The units have a purification capacity of 40 litres per hour. This resulted in farmers and visitors coming to the sugar co-ops having access to pure and cold water all through the year. This was further enhanced with the installation of 27 new community water purification units in March 2021. Today, 120 villages, 80,000 farmer families in Uttar Pradesh and Punjab are expected to reap benefits from this initiative. Mithilesh, a housewife from Faizpur thanked FMC for providing this facility that helps her save time and energy and has made everyone in her family comfortable. Another villager elucidated, “The project has not only helped improve our economic conditions but also brought health, happiness and peace of mind amongst the families availing the service. We save time on getting water which can be utilized for farming.”

FMC is expanding the scope of the project to include five more states across India and will be commissioning up to 35 community water filtration units in the chosen states in 2021. A similar number of such plants are scheduled for 2022 as well. The access to safe and reliable water source for the farming community will reduce their daily struggles of collecting water and this time can be invested into other means of revenue generation and practicing sustainable farming.

As an extension of the Safe Water Initiative, the company has been educating farmers on best practices to enhance sustainable management of freshwater resources. For example, for World Water Day 2021, FMC initiated an awareness campaign in rural areas by organising more than 400 farmer meetings across 18 states, reaching more than 14,000 in the farming community throughout the country. To help promote water stewardship in agriculture, over 4,000 FMC technical field experts talked to farmers about good agriculture practices for enhancing farm sustainability and shared different methods to optimise water use, enhance efficiency and conserve water.

பாதுகாப்பான நீர் முன்முயற்சி தவிர, எஃப்எம்சி, இந்தியாவில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகளை வழங்கும் உள்ளூர் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு முயற்சிகள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட புதுமையான தொழில்நுட்பங்களுடன் விவசாயிகளை ஆதரிக்கும் முன்னணி பயிர் பாதுகாப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும், விவசாய சமூகத்தின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கும் மற்ற திட்டங்களில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. நிறுவனத்தின் பணிகள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சுத்தமான நீர் மற்றும் சுகாதாரத்தின் நிலையான வளர்ச்சி இலக்கை ஆதரிப்பதில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவதில்லை, அதோடு பசியின்மையையும் போக்க கவனம் செலுத்துகிறது.

எஃப்எம்சியின் முக்கிய மதிப்புகளில் ஒன்றான நிலைத்தன்மை, பாதுகாப்பான மற்றும் பத்திரமான உணவு விநியோகத்தை பராமரிக்க விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்பின் மையத்தில் உள்ளது. உலகளாவிய விவசாயிகளின் வாழ்க்கை மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை வளமாக்கும் மற்றும் விவசாய உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும் தீர்வுகள் மற்றும் அறிவை வழங்க குழுக்கள் இரவு முழுவதும் வேலை செய்கின்றன.

FMC partnered with DCM Shriram Group in a pilot project for sugarcane farmers last year, focusing on safe water, good agricultural practices, judicious use of crop protection products and rural development. 3.2 million farmers have been reached through numerous awareness and training camps on good agricultural practices during the year 2020.

(கட்டுரை ஆதாரம்: /a1)