முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்
தயாரிப்பு வகை

பூச்சிக்கொல்லிகள்

எஃப்.எம்.சி ஆனது ரினாக்ஸிபியர்® மற்றும் சைசிபியர்® ஆக்டிவ்ஸின் புதிய தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட சில முன்னணி பூச்சி கட்டுப்பாட்டு தயாரிப்புகளை உள்ளடக்கிய வலுவான பூச்சிக்கொல்லி போர்ட்ஃபோலியோவுடன் விவசாயிகளுக்கு புதுமையான தீர்வுகளை வழங்குகிறது. சிறந்த கட்டுப்பாட்டிற்கான புதுமையான வேதியியல் அம்சங்களைக் கொண்ட எங்கள் பூச்சிக்கொல்லி தயாரிப்புகளைப் பாருங்கள்.

ஃபில்டர்
பயிர்
பிராண்டு
14 முடிவுகளில் 1-12 காண்பிக்கிறது