முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்
பயிர் வகை

வயல் பயிர்

பருத்தி இந்தியாவில் பயிரிடப்படும் மிக முக்கியமான வயல் பயிர்களில் ஒன்றாகும். இந்தியாவில் 12 மில்லியன் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் பயிரிடப்படுகிறது, பருத்தி (கோசிபியம் ஹிர்சுட்டம்) தொழில்துறை மற்றும் விவசாய பொருளாதாரத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. உலகின் இரண்டாவது பெரிய பருத்தி உற்பத்தியாளராக இந்தியா இருப்பது பல்வேறு சர்வதேச டெக்ஸ்டைல் பிராண்டுகள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்களுக்கு விருப்பமான ஆதார தளங்களில் ஒன்றாகும், எனவே இது இந்திய விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான பயிராக உள்ளது.

FMC's novel range of fungicides and insecticides help control the disease of Alternaria Leaf Spot and menacing pests such as American Bollworm, Spotted Bollworm, Tobacco Caterpillar, Whitefly and more. Get to know more on our offerings and recommendations mapped on the phenology of Cotton crop in this section.

Cotton Portfolio Handbill

தொடர்பான தயாரிப்புகள்

இந்தப் பயிருக்கு இவற்றை எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை அறிய ஒரு தயாரிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஃபில்டர்
பிராண்டு