முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்
பயிர் வகை

சோயாபீன்

சோய்பீன் அல்லது சோயா பீன் (கிளைசின் மேக்ஸ்) என்பது கிழக்கு ஆசியாவை பூர்வீகமாகக் கொண்ட ஒரு வகை பருப்பு வகையாகும். இது பல பயன்களைக் கொண்ட அதன் உண்ணக்கூடிய பீனுக்கு பரவலாக பயிரிடப்படுகிறது. இந்த பயிருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அதிகரித்து வரும் சாகுபடி பரப்பளவுடன் சோயாபீன் ஒரு பயிராக விவசாயிகளிடையே அதிக கவனத்தை பெற்றுள்ளது. இது அண்டை நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் மற்ற எண்ணெய் விதைகளைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைக்க இந்தியாவுக்கு உதவியது.

எங்கள் சிறந்த தரமான பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் களைக்கொல்லிகள் சோயாபீன் பயிரின் அதிகபட்ச தரம் மற்றும் மகசூலுக்காக அச்சுறுத்தும் பூச்சிகள் மற்றும் களைகளைக் கட்டுப்படுத்தி பயிரினைப் பாதுகாக்கின்றன.

தொடர்பான தயாரிப்புகள்

இந்தப் பயிருக்கு இவற்றை எப்படிப் பயன்படுத்தலாம் என்பதை அறிய ஒரு தயாரிப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.