முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்

எஃப்எம்சி இந்தியாவில் பயிர் பாதுகாப்பிற்கான ஒரு புரட்சிகர என்டாசியா™ உயிரியல் பூஞ்சைக்கொல்லியை அறிமுகப்படுத்துகிறது

மும்பை, 31 ஆகஸ்ட், 2023: FMC India, a pioneer in agricultural sciences, today announced the launch of its latest product, ENTAZIATM biofungicide, a revolutionary biological crop protection product formulated with Bacillus subtilis. This cutting-edge solution provides farmers with a powerful and sustainable tool to protect their crops from fungi while maintaining environmental integrity. Entazia

ENTAZIATM biofungicide marks a significant stride forward in FMC India's mission to transform agriculture and address the evolving needs of farmers with biological solutions. This innovative product leverages the natural capabilities of பேசிலஸ் சப்டைலிஸ்-யின் to control bacterial leaf blight, இது அரிசியின் மிகவும் தீவிர நோய்களில் ஒன்று. By activating the crop's defense system against plant pathogens, ENTAZIATM biofungicide acts to prevent and control bacterial leaf blight, while staying harmless to natural predators and parasites.

The biological product promotes natural pest defense by utilizing the naturally occurring Bacillus subtilis to establish a robust line of defense against bacterial leaf blight. By fostering a healthy plant microbiome, it bolsters plants' resilience to stress factors and contributes to overall growth and vigor. ENTAZIATM biofungicide can be applied in an integrated pest management program with FMC's biostimulants and synthetic fungicides for additional plant benefits.

"FMC takes pride in delivering a crop protection solution that embodies our dedication to sustainable agriculture. ENTAZIATM biofungicide exemplifies our resolve to provide farmers with tools that not only ensure their productivity but also contribute to a greener, more balanced agricultural ecosystem," said Ravi Annavarapu, FMC India President. "FMC India remains steadfast in our pursuit of excellence and innovation, and we are confident that this new product will contribute to the advancement and development of biological solutions within India's agricultural landscape."

ENTAZIATM biofungicide's launch underscores FMC India's reputation as a thought leader in agricultural sciences, consistently pushing boundaries to address the evolving challenges faced by farmers. The company says it will continue to promote the use of innovative, safe and sustainable solutions which complement its world-class synthetic solutions.

எஃப்எம்சி பற்றி

எம்எஃப்சி கார்ப்பரேஷன் என்பது ஒரு சர்வதேச விவசாய அறிவியல் வணிகமாகும், இது சுற்றுச்சூழல் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப வளர்ந்து வரும் உலகளாவிய மக்கள்தொகைக்கு உணவு, தீவனம், நார் மற்றும் எரிபொருளை உற்பத்தி செய்வதில் விவசாயிகளுக்கு உதவ உறுதிபூண்டுள்ளது. எஃப்எம்சி-யின் புதுமையான பயிர் பாதுகாப்பு தீர்வுகள் - உயிரியல், பயிர் ஊட்டச்சத்து, டிஜிட்டல் மற்றும் துல்லியமான விவசாயம் உட்பட - விவசாயிகள், பயிர் ஆலோசகர்கள் மற்றும் டர்ஃப் மற்றும் பூச்சி மேலாண்மை தொழில்முறையாளர்கள் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் போது பொருளாதார ரீதியாக தங்கள் கடினமான சவால்களை எதிர்கொள்ள உதவுகின்றது. உலகம் முழுவதும் ஒரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட தளங்களில் சுமார் 6,600 ஊழியர்களுடன், எஃப்எம்சி புதிய களைக்கொல்லி, பூச்சிக்கொல்லி மற்றும் பூஞ்சைக்கொல்லி செயலிலுள்ள பொருட்கள், தயாரிப்பு உருவாக்கங்கள் மற்றும் முன்னோடி தொழில்நுட்பங்களை கண்டுபிடிக்க உறுதிபூண்டுள்ளது, இவை நிலத்திற்கு தொடர்ந்து சிறந்தவையாகும். மேலும் அறிய fmc.com மற்றும் ag.fmc.com/in/en இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும் மற்றும் எஃப்எம்சி இந்தியாவை பின்வரும் சமூக வலைதளத்தில் பின்தொடருங்கள் பேஸ்புக்® மற்றும் யூடியூப்®.

என்டாசியா என்பது எஃப்எம்சி நிறுவனம் மற்றும்/அல்லது இணை நிறுவனத்தின் வர்த்தக முத்திரையாகும். லேபிள் வழிமுறைகளை எப்போதும் படித்து பின்பற்றவும்.