முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்

ஃபிரைவான்® பூஞ்சைக் கொல்லி

ஃபிரைவான்® என்பது அக்செலன்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லியாகும், இது நெற்பயிரில் இலை வெடிப்பைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இது தவிர, நைட்ரஜன் பயன்பாட்டு செயல்திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் தாவரம் தன் முழு திறனையும் உணர உதவுகிறது. மேலும், ஒரே மாதிரியான கதிர் வளர்ச்சி பயிரின் சீரான முதிர்ச்சியை உறுதிசெய்து, நீண்ட காலத்திற்கு இலைகளைப் பச்சையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உலர் பொருட்களை இடமாற்றம் செய்வதை உறுதி செய்கிறது மற்றும் மேம்பட்ட தரம் மற்றும் பளபளப்பான தானியங்களை உற்பத்தி செய்ய தானிய நிரப்புதல், அதிக சோதனை எடை மற்றும் உமி குறைப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்கிறது.

சுருக்கமான தகவல்

  • இலை வெடிப்பைத் தடுப்பதில் சிறந்தக் கட்டுப்பாடு
  • நீண்ட காலத்திற்கு பச்சையை வைத்திருக்கிறது
  • சீரான கதிர் வளர்ச்சியை எளிதாக்குகிறது
  • நைட்ரஜன் பயன்பாட்டு திறனை மேம்படுத்துகிறது 
  • வெப்ப அழுத்தத்தை குறைக்கிறது 

செயலிலுள்ள பொருட்கள்

  • பைராகுளோஸ்ட்ரோபின் 10% சிஎஸ்

லேபில்கள் மற்றும் எஸ்டிஎஸ்

3 லேபிள்கள் கிடைக்கின்றன

supporting documents

தயாரிப்பு குறித்த பார்வை

ஃபிரைவான்® என்பது அக்செலன்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லியாகும், இது நெற்பயிரில் இலை வெடிப்பைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. இது தவிர, நைட்ரஜன் பயன்பாட்டு செயல்திறனை மேம்படுத்துவதன் மூலம் தாவரம் தன் முழு திறனையும் உணர உதவுகிறது. மேலும், ஒரே மாதிரியான கதிர் வளர்ச்சி பயிரின் சீரான முதிர்ச்சியை உறுதிசெய்து, நீண்ட காலத்திற்கு இலைகளைப் பச்சையாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உலர் பொருட்களை இடமாற்றம் செய்வதை உறுதி செய்கிறது மற்றும் மேம்பட்ட தரம் மற்றும் பளபளப்பான தானியங்களை உற்பத்தி செய்ய தானிய நிரப்புதல், அதிக சோதனை எடை மற்றும் உமி குறைப்பு ஆகியவற்றை உறுதி செய்கிறது.

பயிர்கள்

பயிர்கள், இலக்கு பூச்சிகள், பயன்படுத்தும் முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலுக்கு எப்போதும் தயாரிப்பு லேபிளைப் பார்க்கவும். விரும்பிய முடிவுகளைப் பெற, கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை கவனமாக படித்து பின்பற்றவும்.

இந்த தயாரிப்பின் பயன்பாடு எங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பால் இருப்பதால், தயாரிப்பின் சீரான தரம் தவிர நாங்கள் எந்த உத்தரவாதத்தையும் அளிக்கவில்லை.

முழு பயிர் பட்டியல்

  • நெற்பயிர்