முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்

சில்பிராக்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லி

சில்பிராக்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லி என்பது கார்பாக்சினிலைட் குழுவிற்கு சொந்தமான ஒரு முறையான பூஞ்சாணகொல்லியாகும். இது நோய் ஏற்படுவதை நிறுத்தி மேலும் அது வளர்ச்சியடையாமல்/பரவாமல் கவனித்துக்கொள்கிறது. கார்பாக்சினிலைட் குழு அடிப்படையிலான சில்பிராக்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லியானது மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் சுசினேட் டீஹைட்ரஜனேஸைத் தடுக்கிறது, இது பூஞ்சையின் ஆற்றல் உருவாக்கத்திற்கு உதவுகிறது. இது வேர்கள் மற்றும் இலைகளால் விரைவாக உறிஞ்சப்பட்டு தாவரம் முழுவதும் சைலம் மற்றும் அப்போபிளாஸ்டாக மாற்றப்படுகிறது. உகந்த செயல்திறனுக்காக நோய் ஏற்படுவதற்கு முன்பு சில்பிராக்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நெற்பயிரில் உறைப்பூச்சி மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் கருத்தூரழுகல் நோய்க்கு இது பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

சுருக்கமான தகவல்

  • இது ஒரு எஸ்டிஎச்ஐ மூலக்கூறு ஆகும், இது நெற்பயிரில் உறைப்பூச்சி மற்றும் உருளைக்கிழங்கில் கருத்தூரழுகல் நோய்க்கு எதிராக மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்
  • இது இயற்கையான முறையில் வேர்களால் உறிஞ்சப்பட்டு தாவரத்தின் மற்ற பகுதிகளுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்படுகிறது
  • சில்பிராக்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லி நோய் ஏற்படுவதைத் தடுக்கிறது
  • இது இயற்கையில் நோய் தடுக்கும் மருந்தாகும்
  • மேலும் நோய் வளர்ச்சியடையாமல் பார்த்துக்கொள்கிறது

செயலிலுள்ள பொருட்கள்

  • திஃப்லுசமைடு 24% எஸ்சி

லேபில்கள் மற்றும் எஸ்டிஎஸ்

4 லேபிள்கள் கிடைக்கின்றன

supporting documents

தயாரிப்பு குறித்த பார்வை

நெற்பயிர் விவசாயிகளுக்கு பூஞ்சை நோய்கள் மிக முக்கியமான பிரச்சனைகளில் ஒன்றாகும். அறிகுறிகள் உறையிலிருந்து தொடங்கி, இலைகள் வரை வளர்கின்றன மற்றும் சாதகமான வானிலை நிலைமைகளின் கீழ் அவை பயிரின் விளைச்சலைக் குறைக்கும். உறை வாடைக்கு எதிரான சிறந்த பாதுகாப்பு தாவரங்களுக்கு குறைவான உறைவிடத்தை வழங்குகிறது, எனவே இலைகளுக்கு குறைவான சேதம் ஏற்படுகிறது, இதனால் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு அதிக இலை பகுதியை வழங்குகிறது. சில்பிராக்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லி என்பது உறை வாடைக்கு எதிராக பரிந்துரைக்கப்படும் ஒரு பயனுள்ள மூலக்கூறு ஆகும். சில்பிராக்ஸ்® பூஞ்சாணகொல்லியை சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்துவது பூஞ்சை தாக்குதலில் இருந்து செடியை பாதுகாக்கிறது, மேலும் பூஞ்சை வளர விடாமல் சரிபார்க்கிறது. சில்பிராக்ஸ் ® பூஞ்சாணகொல்லியும் உருளைக்கிழங்கில் விதை நேர்த்தி செய்ய பரிந்துரைக்கப்படுகிறது, இது கருத்தூரழுகல் நோயிலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

லேபில்கள் மற்றும் எஸ்டிஎஸ்

பயிர்கள்

பயிர்கள், இலக்கு பூச்சிகள், பயன்படுத்தும் முறைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வப் பட்டியலுக்கு எப்போதும் தயாரிப்பு லேபிளைப் பார்க்கவும். விரும்பிய முடிவுகளைப் பெற, கொடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகளை கவனமாக படித்து பின்பற்றவும்.

இந்த தயாரிப்பின் பயன்பாடு எங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பால் இருப்பதால், தயாரிப்பின் சீரான தரம் தவிர நாங்கள் எந்த உத்தரவாதத்தையும் அளிக்கவில்லை.

முழு பயிர் பட்டியல்

  • நெற்பயிர்
  • உருளைக்கிழங்கு