முகப்பு பக்கத்திற்கு செல்லுங்கள்
மெனுவை திறக்க கிளிக் செய்யவும்
மெனுவை மூட கிளிக் செய்யவும்
முக்கிய உள்ளடக்கத்தை தொடங்குங்கள்

நிறுவனத்தின் குறிக்கோள்கள் மற்றும் தத்துவம்எஃப்எம்சி இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்டில் (இங்கு "நிறுவனம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது), "தொழில் மூலம் சமுதாயத்திற்கு சேவை செய்வது" என்ற தத்துவத்தை நாங்கள் நம்புகிறோம்". நிறுவனத்தின் கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்புணர்வு முன்முயற்சியானது எங்கள் நிறுவன நிலைத்தன்மைக் கோட்பாடுகளின் தூண்களின் மீது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது பாதுகாப்பை வளர்ப்பது, திறமையை மேம்படுத்துதல், வளர்ந்து வரும் கண்டுபிடிப்புகள், எங்கள் வளங்களைக் கவனித்தல் மற்றும் சமூகத்தை வளர்ப்பது போன்றவை ஆகும். அவ்வாறு செய்வதில், நீண்ட கால நிலையான மாற்றம் மற்றும் சமூக ஒருங்கிணைப்பிற்கு வழிவகுக்கும் முயற்சிகளை ஆதரிப்பதன் மூலம் மேலும் சமநிலையான மற்றும் உள்ளடக்கிய சமூகத்தை உருவாக்க நாங்கள் எங்களை உறுதிப்படுத்த விரும்புகிறோம்.கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்பின் மிக உயர்ந்த தரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கு நிறுவனம் உறுதிபூண்டுள்ளது மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட வீரியம் மற்றும் அர்ப்பணிப்புடன் சமூக முயற்சிகளில் அதன் முன்னேற்றத்தைத் தொடர்கிறது. சிஎஸ்ஆர் கொள்கையின் நோக்கம் என்னவென்றால், சமூகத்தின் நிலையான வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் மேற்கொள்ளப்படும் அதன் சிஎஸ்ஆர் செயல்பாடுகளில் செயல்திறனைக் கொண்டுவருவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வகுப்பதாகும். நிறுவனமானது அது செயல்படும் சமூகங்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு தீவிரமாக பங்களிக்க முயற்சிக்கிறது.

நாம் ஒரு நியாயமான, சமூகத்தை உள்ளடக்கிய உலகை உருவாக்க பிளவைக் குறைக்க வேண்டும். இயற்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழலின் இழப்பு இல்லாத சூழலில் நாம் வாழும் உலகம். செயல்பட இன்னும் நேரமிருக்கிறது. ஆனால் இனி நாம் நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடாது.

நிறுவனமானது கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்பு (சிஎஸ்ஆர்) கொள்கையை உருவாக்கியுள்ளது, இது ஒரு தெளிவான செயல்திட்டத்தை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது, இதன் மூலம் நாங்கள் நேரடியாக சமூகங்களுக்கு பங்களிப்போம். நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 இன் பிரிவு 135 இன் படி (இனிமேல் "சட்டம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) மற்றும் 27 பிப்ரவரி 2014 அன்று இந்திய அரசாங்கத்தின் கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகத்தால் (இனிமேல் "அமைச்சகம்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) அறிவிக்கப்பட்ட சிஎஸ்ஆர் விதிகளுக்கு (இனிமேல் "விதிமுறைகள்" என்று குறிப்பிடப்படுகிறது) இணங்கவும் மேலும் ஜனவரி தேதியிட்ட திருத்தத்தின் படியும் இந்தக் கொள்கை உருவாக்கப்பட்டது

22, 2021. சட்டத்தின் அட்டவணை vii-யின் படி இந்தியாவில் நிறுவனம் மேற்கொள்ளும் அனைத்து சிஎஸ்ஆர் திட்டங்கள்/நிகழ்ச்சிகளுக்கும் இந்தக் கொள்கை பொருந்தும். நிறுவனத்தின் நிலைத்தன்மைக் கொள்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நிறுவனம் தண்ணீரை ஒரு முக்கிய பங்களிப்பாக அடையாளம் கண்டுள்ளது. நம் நாட்டில் உள்ள தொலைதூர கிராமங்கள் இன்னும் குடிநீருக்காகவும், நன்னீருக்காகவும் போராடி வருவதால், நீர் சுத்திகரிப்பு நோக்கத்துடன் தொடர்புடைய செயல்படுத்தும் நிறுவனம்(கள்) உடன் கூட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் நிறுவனம் இந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தும். கூடுதலாக, நிறுவனம் பின்வரும் நடவடிக்கைகளில் கவனம் செலுத்தும்

பயிரிடும் சமூகத்தின் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சியின் பகுதிகள்.

சிஎஸ்ஆர் நடவடிக்கைகளுக்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்சிஎஸ்ஆர் குழு மற்றும் இயக்குநர்கள் குழுவானது எந்தவொரு சிஎஸ்ஆர் திட்டங்கள்/நிகழ்வுகள்/செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளும் போதும் பின்வரும் நிபந்தனைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளால் நிர்வகிக்கப்படும்:- இந்தக் கொள்கையின்படி, நிறுவனத்தால் மேற்கொள்ளப்படும் சிஎஸ்ஆர் திட்டங்கள்/நிகழ்வுகள்/செயல்பாடுகள், அதன் இயல்பான வணிகத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகளாக இருக்காது

- தேசிய அளவில் அல்லது சர்வதேச அளவில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் எந்தவொரு மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள இந்திய விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சியைத் தவிர சிஎஸ்ஆர் திட்டங்கள்/நிகழ்வுகள்/செயல்பாடுகள் இந்தியாவில் மேற்கொள்ளப்படும்

- நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு மட்டுமே பயனளிக்கும் திட்டங்கள் / திட்டங்கள் / செயல்பாடுகள், சிஎஸ்ஆர் செலவினங்களாக கருதப்படாது மற்றும் தகுதி பெறாது

- பிரிவு 182ன் கீழ் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சிக்கும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ அளிக்கப்படும் எந்த தொகையும் சிஎஸ்ஆர் செலவினமாக கருதப்படாது மற்றும் தகுதி பெறாது

- சிஎஸ்ஆர் திட்டங்கள்/நிகழ்வுகள்/செயல்பாடுகளால் ஏற்படும் உபரி, நிறுவனத்தின் வணிக லாபம்/லாபத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்காது

- தனது தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளுக்கான சந்தைப்படுத்தல் பலன்களைப் பெறுவதற்கான விளம்பர ஆதரவு அடிப்படையில் நிறுவனத்தால் ஆதரிக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் சிஎஸ்ஆர் செலவுகளின் (மாரத்தான்கள், விருதுகள், தொண்டு பங்களிப்பு, விளம்பரம், தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் போன்றவை) பகுதியாக இருக்காது

- இந்தியாவில் நடைமுறையில் உள்ள எந்தவொரு சட்டத்தின் கீழும் மற்ற சட்டப்பூர்வ கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் சிஎஸ்ஆர் செலவினத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்காது

நிதிக் கடமைப்பாடுநிறுவனங்கள் சட்டம், 2013(சட்டம்) பிரிவு 135(5) இன் படி, சட்டத்தின் அட்டவணை VII இல் (திருத்தப்பட்ட) பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சில அடையாளம் காணப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் உடனடியாக முந்தைய மூன்று நிதியாண்டுகளில் அதன் சராசரி நிகர லாபத்தில் 2% செலவழிக்க நிறுவனம் உறுதிபூண்டுள்ளது. நிறுவனத்தால் நேரடியாக மேற்கொள்ளப்படும் செயல்பாடுகளும் அமலாக்க நிறுவனம் (கள்) மூலம் செய்யப்படும் செலவுகளும் இதில் அடங்கும். சராசரி நிகர லாபத்தில் 2%க்கு மேல் ஏதேனும் தொகையை நிறுவனம் செலவழித்தால், அது கூடுதல் சிஎஸ்ஆர் செலவாகக் கருதப்படும், இது சட்டத்தின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு உடனடியாக அடுத்த மூன்று நிதியாண்டுகளில் அமைக்கப்படும்.நிறுவனம் குறைவாக செலவு செய்ததா அல்லது அதிகமாக செலவு செய்ததா என்பதைக் கணக்கிடுவதற்கு, அது பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்:அ. திட்டச் செலவு - திட்டத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ ஏற்படும் வடிவமைப்பு, செயல்படுத்தல், கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுச் செலவுகளை உள்ளடக்குகிறது

ஆ. நிர்வாக உபரி- இந்தச் செலவுகள் நிதியாண்டிற்கான நிறுவனத்தின் மொத்த சிஎஸ்ஆர் செலவில் 5% ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்தச் செலவுகளில் நிறுவனம் வடிவமைத்தல், செயல்படுத்துதல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் ஆகியவற்றிற்கானச் செலவுகள் அடங்காதுசெயல்படுத்தும் ஏஜென்சியின் தேர்வுசிஎஸ்ஆர் திட்டங்களை மிகவும் திறமையாக செயல்படுத்த நிறுவனம் ஒரு அமலாக்க நிறுவனத்தை நியமிக்கலாம். தேர்வுக்கான வழிகாட்டும் கொள்கைகள்:a. சிஎஸ்ஆர் செயல்பாடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் அமலாக்க ஏஜென்சி வருமான வரி சட்டம், 1961-யின் பிரிவு 12ஏ மற்றும் 80ஜி-யின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது அவ்வப்போது அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்படும் அளவுகோல்களின்படி பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்

ஆ. அமலாக்க முகமை இதே போன்ற செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதில் குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான ஒரு நிறுவப்பட்ட சாதனைகளின் பதிவைக் கொண்டுள்ளது

இ. அமலாக்க முகமையானது நிறுவனங்களின் பதிவாளரிடம் படிவம் சிஎஸ்ஆர்-1 ஐ தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும்

ஈ. அமலாக்க நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை விடாமுயற்சியுடன் செய்வதில் நல்லெண்ணத்தைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்

உ. அத்தகைய அமலாக்க முகமையை நியமிப்பதற்கு முன் உரிய விடாமுயற்சி மேற்கொள்ளப்படலாம்

f. அமலாக்க நிறுவனம் அவ்வப்போது அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்படும் மற்ற நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்

செயல்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்புசெயல்படுத்தல்- பதிவுசெய்யப்பட்ட அறக்கட்டளை அல்லது பதிவுசெய்யப்பட்ட சமூகத்தின் மூலம், அடையாளம் காணப்பட்ட பகுதிகளில் சிஎஸ்ஆர் திட்டங்கள்/நிரல்கள்/செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி நிறுவனம் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளலாம்

- அந்தந்த நிறுவனங்களின் சிஎஸ்ஆர் கமிட்டிகள் அதன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் மற்றும் விதிகளின்படி அத்தகைய திட்டங்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் குறித்து தனித்தனியாக அறிக்கை அளிக்கும், மேலும் அத்தகைய முறையில் திட்டங்கள்/நிகழ்வுகள்/செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்காக நிறுவனம் மற்ற நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைக்கலாம்

- குறைந்தபட்சம் மூன்று நிதியாண்டுகளின் கண்காணிப்புப் பதிவைக் கொண்ட நிறுவனங்கள் மூலமாகவும், சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி பொருத்தமானதாகக் கருதும் வேறு எந்த அளவுகோல்கள் மூலமாகவும் நிறுவனம் அதன் சொந்த, அதாவது தங்களின் சொந்த பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது செயல்படுத்தும் நிறுவனங்களின் சிஎஸ்ஆர் திறன்களை உருவாக்கலாம்கண்காணிப்பு- நிறுவனமானது அமலாக்க நிறுவனம் அல்லது விற்பனையாளர்கள் நெறிமுறை நடைமுறைகளைப் பின்பற்றியுள்ளார்களா என்பதை உறுதி செய்யும், மேலும் அமலாக்க நிறுவனம் அல்லது விற்பனையாளருக்குச் செலுத்தப்படும் அனைத்து கட்டணமும் மைல்கல் அடிப்படையிலானதாக இருப்பதை உறுதிசெய்யும்

- தொடர்ச்சியான பின்னூட்ட பொறிமுறையுடன், அடையாளம் காணப்பட்ட முக்கிய தரம் மற்றும் அளவு செயல்திறன் குறிகாட்டிகளின் உதவியுடன் கண்காணிப்பு செய்யப்படும், தேவைப்பட்டால், செயல்திறனை உறுதி செய்வதற்காக, செயல்படுத்துவதில் இடைநிலைத் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும்

- நிறுவனம் திட்ட அமலாக்கம் மற்றும் செயல்படுத்தும் நிறுவனம்/(கள்) செயல்திறனை நேரடியாகச் சென்று ஆய்வு செய்வது அல்லது மறுஆய்வு அழைப்புகள் மூலம் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் கண்காணிக்கும், ஒரு வேளை, அத்தகைய கண்காணிப்பிற்காக நியமிக்கப்பட்ட பணியாளர்(கள்) குழுவை நியமிக்கலாம்

- தாக்க மதிப்பீடு - முந்தைய மூன்று நிதியாண்டுகளில் சராசரியாக 10 கோடி ரூபாய் அல்லது அதற்கும் அதிகமான சிஎஸ்ஆர் செலவினங்கள் ஏற்பட்டால், ரூ 01 கோடி அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட செலவினங்களைக் கொண்ட சிஎஸ்ஆர் திட்டங்களுக்கு ஒரு சுயாதீன நிறுவனம் மூலம் தாக்க மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்படுவதை நிறுவனம் உறுதி செய்யும். அத்தகைய மதிப்பீட்டிற்கான செலவினம் மொத்த சிஎஸ்ஆர் செலவில் 5% ஐ விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது

நிதியாண்டு அல்லது ரூ.50 லட்சம், எது குறைவோ அது

வருடாந்திர நடவடிக்கை திட்டம்விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விவரங்களை உள்ளடக்கிய ஆண்டில் செலவழிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் சிஎஸ்ஆர் செலவினங்களை அடையாளம் காண வருடாந்திர செயல் திட்டத்தை நிறுவனம் தயாரிக்கும்.மேலும், வருடாந்திர செயல்திட்டத்தை உருவாக்க தேவையான வழிகாட்டும் கோட்பாடுகள் பின்வருமாறு:அ. சிஎஸ்ஆர் திட்டங்களில் திருத்தப்பட்ட சிஎஸ்ஆர் விதிகளின் கீழ் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாடுகள் இருக்கக்கூடாது.

ஆ. சிஎஸ்ஆர் திட்டங்களுக்கான முன்னுரிமையை நிறுவனம் உள்ளூர் பகுதிகளுக்கும் அதன் செயல்பாடுகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளுக்கும் வழங்க வேண்டும்.

இ. சிஎஸ்ஆர் செயல்பாடுகள் நேரடியாகவோ அல்லது அமலாக்க நிறுவனம்/நிறுவனங்கள் மூலமாகவோ மேற்கொள்ளப்படலாம்.

d. அமலாக்க முகவர் அல்லது விற்பனையாளர்களுக்கான கட்டண செலுத்துதல் மைல்கல் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும்.

உ. சிஎஸ்ஆர் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துவதற்கும் கண்காணிப்பதற்கும் பின்பற்ற வேண்டிய அனைத்து வழிகாட்டுதல் கொள்கைகளும் பின்பற்றப்படும்

வருடாந்திர செயல் திட்டத்தை உருவாக்குதல்.

எந்தவொரு நிதியாண்டிலும், புதிய திட்டம்(கள்) அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கான செலவினத்தின் அதிகரிப்பு காரணமாக, பட்ஜெட் செய்யப்படாத செலவினங்களையும் உள்ளடக்கியதாக நிறுவனத்தின் வருடாந்திர செயல் திட்டம் மாற்றியமைக்கப்படலாம். சட்டத்தின் விதிகளுக்கு உட்பட்டு, நிறுவனம் தனது சிஎஸ்ஆர் செலவினத்தை மூலதனச் சொத்தை உருவாக்குவதற்கு அல்லது கையகப்படுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆளுகை பொறிமுறைஎங்கள் சிஎஸ்ஆர் கொள்கையானது நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. கொள்கை மற்றும் திட்டங்களை அவ்வப்போது கண்காணிக்க குறைந்தபட்சம் இரண்டு இயக்குநர்கள் கொண்ட சிஎஸ்ஆர் குழுவை வாரியம் அமைத்துள்ளது.அ. இயக்குநர்கள் வாரியம்

- வாரியமானது சிஎஸ்ஆர் திட்டங்களின் செயல்திறன் மற்றும் தாக்கத்தை கண்காணித்து மதிப்பாய்வு செய்கிறது, தேவைப்பட்டால் உள்ளீடு மற்றும் பாடத் திருத்தங்களை வழங்குகிறது, மேலும் விநியோகிக்கப்படும் சிஎஸ்ஆர் நிதிகள் நிறுவனத்தின் சிஎஸ்ஆர் கொள்கையுடன் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் அவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதில் வாரியம் திருப்தியடைகிறது.

- சிஎஃப்ஓ (நியமிக்கப்பட்டால்) அல்லது நிதி நிர்வாகத்திற்குப் பொறுப்பான பிற நபர், அவ்வாறு வழங்கப்பட்ட சிஎஸ்ஆர் நிதிகள் வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதைச் சான்றளிக்க வேண்டும்.

b. இயக்குநர்கள் வாரியத்தின் சிஎஸ்ஆர் குழு

சிஎஸ்ஆர் குழுவானது சிஎஸ்ஆர் செயல்திறன் மீதான மேற்பார்வை மற்றும் வழிகாட்டுதலை வழங்குகிறது மற்றும் சிஎஸ்ஆர் கொள்கை, கடமைகள் மற்றும் பொருந்தக்கூடிய சிஎஸ்ஆர் விதிகளுக்கு இணங்குவதை கண்காணிக்கிறது.

சிஎஸ்ஆர் குழுவின் பணி & பொறுப்புகள்:

- குழுவிற்கான உருவாக்கம் மற்றும் பரிந்துரை, ஒரு சிஎஸ்ஆர் கொள்கையின்படி நிறுவனம் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்பாடுகளைக் குறிக்கும்

சட்டம்

- நிறுவனத்தின் சிஎஸ்ஆர் கொள்கையை அவ்வப்போது கண்காணித்தல்

- சட்டத்தின் விதிகளின்படி வருடாந்திர செயல் திட்டத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் வாரியத்திற்கு பரிந்துரை செய்தல்

- வருடத்தின் எந்த நேரத்திலும் வருடாந்திர செயல் திட்டத்தில் ஏதேனும் மாற்றத்திற்கான பரிந்துரை மற்றும் மாற்றம் இருந்தால், சிஎஸ்ஆர் கொள்கையில் புதுப்பிக்க வேண்டும்

- வருடாந்திர செயல் திட்டத்தின்படி சிஎஸ்ஆர் செயல்பாடுகளை செயல்படுத்துதல் மற்றும் கண்காணித்தல்

-சட்டத்தின் விதிகளின்படி நிறுவனத்தின் திட்டங்களை 'செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் திட்டங்கள்' எனக் கண்டறிந்து அதை வாரியத்திற்கு பரிந்துரை செய்தல்

- வருடாந்திர சிஎஸ்ஆர் செலவின வரவுசெலவுத் திட்டத்தை வாரியத்தின் ஒப்புதலுக்காகப் பரிந்துரைக்கவும்;

- பொருந்தும்போதெல்லாம் சிஎஸ்ஆர் திட்டங்களுக்கு மூன்றாம் தரப்பினர் மூலம் தாக்க மதிப்பீட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும்

- பொருந்தக்கூடிய கட்டமைப்பிற்குள் நிறுவனத்தின் சிஎஸ்ஆர் நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதிசெய்யவும்

- நிறுவனத்தின் ஒட்டுமொத்த நோக்கத்தைத் தீர்மானித்தல், உள்ளீடு வழங்குதல் மற்றும் சிஎஸ்ஆர் அறிக்கையை ஏற்றுக்கொள்வதை நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழுவிற்கு பரிந்துரைத்தல்

- குழுவினால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய சட்டப்பூர்வ அல்லது பிற ஒழுங்குமுறை தேவைகளின் கீழ் அவசியமான பிற செயல்பாடுகளைச் செய்தல் மற்றும் அவை அவ்வப்போது வாரியத்தால் வழங்கப்படுகிறது

கார்ப்பரேட் சமூகப் பொறுப்புக் கொள்கை விதிகள், 2013க்கு இணங்க வெளியிடப்பட்ட கொள்கையானது, வாரியத்தின் சிஎஸ்ஆர் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, இயக்குநர்கள் குழுவால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டதுவரம்பு மற்றும் திருத்தம்இயக்குநர்கள் குழு அவர்களின் விருப்பப்படி மற்றும் சிஎஸ்ஆர் குழுவின் பரிந்துரையின் பேரில், இந்தக் கொள்கையில் அவ்வப்போது ஏதேனும் மாற்றங்கள் மற்றும்/அல்லது திருத்தங்களைச் செய்யலாம். கோரம் தொடர்பான தேவைகள், சந்திப்பு அறிவிப்பு, ஆவணங்கள் போன்றவை, வெளிப்படையாகக் கூறப்படாத வரையில், இந்திய நிறுவனச் செயலர்களின் நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட மற்றும் மத்திய அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பொருந்தக்கூடிய செயலகத் தரநிலைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.இந்தக் கொள்கை மற்றும் சட்டத்தின் விதிகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் சட்டங்கள் அல்லது விதிகளுக்கு இடையே ஏதேனும் முரண்பாடு ஏற்பட்டால், விதிகள் மேலோங்கி தானாகவே இந்தக் கொள்கை மற்றும் தொடர்புடைய விதிகளுக்குப் பொருந்தும். சட்டத்துடன் ஒத்துப்போகும் வகையில் கொள்கை திருத்தம்/மாற்றம் செய்யப்படும்.

அறிக்கையிடல்- நிறுவனத்தின் சிஎஸ்ஆர் நடவடிக்கைகள் சட்டம் மற்றும் விதிகளின் கீழ் தேவைகளுக்கு ஏற்ப நிறுவனத்தின் வருடாந்திர அறிக்கையில் பகிரப்படும்

- சிஎஸ்ஆர் குழுவின் அமைப்பு மற்றும் சிஎஸ்ஆர் கொள்கை மற்றும் வாரியத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் எவையேனும் இருந்தால், பொது அணுகலுக்காக நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு அவற்றை அவர்களின் இணையதளத்தில் வெளியிட வேண்டும்

_____________________________________________________________________________

சிஎஸ்ஆர் கமிட்டி கம்போசிஷன் மற்றும் சிஎஸ்ஆர் திட்டங்கள்