Skip to main content
Current location
in | en
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਐਡਵਾਂਟੇਜ® 25ਡੀਐਸ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ

ਐਡਵਾਂਟੇਜ® ਡੀਐਸ, ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਵਿੱਚ 25% ਕਾਰਬੋਸਲਫਾਨ ਡੀਐਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਡੀਐਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣ ਅਤੇ ਜੁੜਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਐਡਵਾਂਟੇਜ® ਡੀਐਸ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ, ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਪ੍ਰੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਇਹ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਖਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਐਡਵਾਂਟੇਜ® ਡੀਐਸ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ, ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕੂਰਿਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • 25% ਕਾਰਬੋਸਲਫਾਨ ਡੀਐਸ

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

1 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ® ਡੀਐਸ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ, ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ® ਬੀਜ ਉਪਚਾਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਾਊਡਰ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਪਰਤ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਕਪਾਹ