ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਐਲਟ੍ਰਾ® ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ

ਐਲਟ੍ਰਾ® ਪਾਈਮੇਟ੍ਰੋਜੀਨ ਦੀ 'ਡਬਲਯੂਜੀ' ਫਾਰਮੁਲੇਸ਼ਨ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪਲਾਂਟ ਹਾਪਰ (ਬੀਪੀਐਚ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਹੌਪਰ ਬਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ
  • ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
  • ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੈਮੀਨਰ ਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ
  • ਬੀਪੀਐਚ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਮਾ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਨਿਯੰਤਰਣ
  • ਇਹ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਪੀਐਮ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • ਪਾਈਮੇਟ੍ਰੋਜੀਨ 50% ਡਬਲਯੂਜੀ

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

2 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਐਲਟ੍ਰਾ® ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈਮੇਟ੍ਰੋਜੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਪੀਐਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਡਬਲਯੂਜੀ ਸੂਤਰੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੈਵਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਤੱਤਕਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਾ ਧੁਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਚੌਲ