ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਹੋਕੂਸੀਆ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ

ਹੋਕੂਸੀਆ® ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਸਾਇਣ ਵਿਧੀ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਹੋਕੂਸੀਆ® ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਇਹ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਫਲੂਓਪੀਕੋਲਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਾਮੋਕਾਰਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

• ਇਹ ਪੱਤੀਆਂ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ

•ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

•ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • ਫਲੂਓਪੀਕੋਲਾਈਡ 5.56% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ + ਪ੍ਰੋਪਾਮੋਕਾਰਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ 55.6% ਡਬਲਯੂ/ਡਬਲਯੂ ਐਸਸੀ

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਕੂਸੀਆ® ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣੂ ਦੀ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਰੋਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਕੂਸੀਆ® ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਆਲੂ