ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਫ੍ਰਿਵਨ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ

ਫ੍ਰਿਵਨ® ਇੱਕ ਐਗਸੈਲੈਂਸ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੈਨੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸ ਫਸਲ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸੁੱਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭਰਨਾ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਉੱਚ ਭਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਣੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਪੱਤੇ ਸੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨਿਯੰਤਰਣ
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
  • ਇਕਸਾਰ ਪੈਨੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
  • ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ 
  • ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • ਪਿਰਾਕਲੋਸਟ੍ਰੋਬਿਨ 10% ਸੀਐਸ

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

3 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫ੍ਰਿਵਨ® ਇੱਕ ਐਗਸੈਲੈਂਸ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਦੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪੈਨੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸ ਫਸਲ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਿਤ ਸੁੱਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭਰਨਾ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਉੱਚ ਭਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੂਣੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਝੋਨਾ