ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ

ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ® ਇੱਕ ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬੋਕਸੀਨਿਲਾਈਡ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਾਧੇ/ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਕਸੀਨਿਲਾਈਡ ਸਮੂਹ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ®, ਮਾਈਟੋਕਾਂਡਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਕਸਿਨੇਟ ਡਿਹਾਇਡ੍ਰੋਜ਼ੀਨੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਵਕ ਲਈ ਊਰਜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ ਜੈਲਮ ਅਤੇ ਅਪੋਪਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ® ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸਕਰਫ ਰੋਗ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਚਆਈ ਅਣੂ ਹੈ ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਅਤੇ ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਸਕਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ
  • ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
  • ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ
  • ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ
  • ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • ਥਿਫਲੁਜ਼ਾਮਾਈਡ 24% ਐਸਸੀ

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

4 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫੰਗਲ ਰੋਗ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਖ਼ੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁੱਛੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਣੂ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੀਥ ਬਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੋਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਉੱਲੀਮਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਲੀਮਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਲਪੀਰੋਕਸ® ਉੱਲੀਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲੈਕ ਸਕਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਚੌਲ
  • ਆਲੂ