ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ
ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਬੰਦ ਮੀਨੂ 'ਤੇ
ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ

ਮਿਰੈਕਲ® ਜੀਆਰ ਫਸਲ ਪੋਸ਼ਣ

ਮਿਰੈਕਲ® ਜੀਆਰ ਫਸਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 0.05% ਈਸੀ ਟ੍ਰਾਇਕਾਨਟੇਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਵਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਮਿਰੈਕਲ® ਜੀਆਰ ਫਸਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
  • ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ

  • 0.05% ਈਸੀ ਟ੍ਰਾਇਕਾਨਟੇਨਾਲ

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

2 ਲੇਬਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ

supporting documents

ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਿਕ ਪੋਸ਼ਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਰੈਕਲ ® ਜੀਆਰ ਫਸਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਯਮਕ ਹੈ।

ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਸ

ਫਸਲਾਂ

ਫਸਲਾਂ, ਟੀਚਿਤ ਕੀਟਾਂ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਦੇਖੋ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਮਾਨ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਸੂਚੀ

  • ਮੂੰਗਫਲੀ
  • ਕਪਾਹ
  • ਚੌਲ
  • ਟਮਾਟਰ
  • ਮਿਰਚ