Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Coragen® Insecticide

Coragen® insecticide pakt schadelijke insecten in de teelt van aardappelen, fruit, maïs, bloemkool- en sluitkool-, wortel- en knolgewassen effectief aan en spaart natuurlijke vijanden.

Quick facts

 • Breed werkingsspectrum (rupsen, vliegen, kevers) tegen schadelijke insecten in diverse teelten
 • Snelle aanvangswerking en lange duurwerking
 • Stopt vraat, steken of zuigen in enkele ogenblikken
 • Veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers

werkzame stof(fen)

 • Chlorantraniliprole

Etiketten en veiligheidsbladen

3 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

In diverse teelten beschikt u met Coragen® insecticide over een effectieve aanpak van stekende, zuigende en vretende insecten, zoals, coloradokevers, fruitmot, bladrollers, vliegen, muggen en anderen rupsen soorten. Bij veel insecten is Coragen® insecticide effectief in de verschillende stadia (ei, larve, adult). De werkzame stof dringt snel door in het blad en pakt alleen plantetende insecten aan. Het is veilig voor vele natuurlijke vijanden en bestuivers en past daarmee uitstekend in de geïntegreerde teelt. 

Meer lezen over de coloradokever in aardappelen? Klik op deze link.

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

 • Appel
 • Bloemkool
 • Broccoli
 • Consumptieaardappelen
 • Druiven
 • Groene kool
 • Knolselderij
 • Peren
 • Pootaardappelen
 • Pruimen
 • Rode kool
 • Sluitkool
 • Snijmais
 • Spitskool
 • Suikermais
 • Witlofpennenteelt
 • Witte kool
 • Wortelen
 • Zetmeelaardappelen

Productinformatie

Technische specificaties

Click to open/close
Toepassingsgebied Werkzaamheid Dosering per toepassing Maximale dosering per toepassing per teeltcyclus of 12 maanden Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Minimum interval Veiligheids termijn
Aardappelen Coloradokever 50 - 60 ml/ha 60 ml/ha 2 14 14
Appel Fruitmot, bladrollers andere rupsen en mottensoorten 175 ml/ha   2 14 14
Peer Fruitmot, bladrollers andere rupsen en mottensoorten 175 ml/ha   2 14 14
Sluitkool Rupsen 125 ml/ha   2 14 1
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) Rupsen 125 ml/ha   2 14 1
Wortelgewassen (onbedekte teelt) Wortelvlieg en muggen 175 ml/ha   2 14 21
Knolselderij Wortelvlieg en muggen 175 ml/ha   2 14 21
Maïs Maïsboorder 125 ml/ha   2 14 7
Witlof (pennenteelt) Rupsen 125 ml/ha   2 14 21
Pruim (Onbedekt) Pruimenmot 0,0175%**   2 14 14
Druif (onbedekt) Rupsen 0,0175%** 210 ml/ha 1 - 30
Suikermaïs Maïsboorder 125 ml/ha   2 14 7
    ** Minimaal 150 ml/ha        

Overige toepassingsvoorwaarden:

 • Aangepaste spuitapparatuur
 • Windhaag,
 • Teeltvrije zone,
 • Aangepaste spuitechniek
 • In het water levende organismen beschermen …

Resistentie management
"Dit middel bevat de werkzame stof chlorantraniliprole .Chlorantraniliprole behoort tot de diamides. De Irac code is 28.
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in 
de voorlichtingsboodschappen, op te volgen."