Przejdź do treści
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Successor® Tx 487,5 SE Herbicyd

Dobry start kukurydzy

 

Wczesna eliminacja konkurencji chwastów jedno i dwuliściennych zapewniająca kukurydzy dobre warunki do wzrostu

W skrócie

 

  • Unikatowy składnik aktywny – petoksamid połączony z niezastąpioną terbutyloazyną
  • Doskonałe działanie nalistne, jak i odglebowe, trwale ograniczające wystąpienie wtórnego zachwaszczenia
  • Możliwość elastycznego dobrania terminu stosowania
  • Doskonałe efekty w stosowaniu solo, jak i w mieszaninach
  • Bezpieczeństwo rośliny uprawnej 
Substancje aktywne:
PETOKSAMID (związek z grupy chloroacetamidów) - 300 g/l 
TERBUTYLOAZYNA (związek z grupy triazyn) - 187,5 g/l 

Etykieta i karta charakterystyki

2 Dokumenty

Inne dokumenty

O produkcie

Dwuskładnikowy herbicyd o silnym działaniu nalistnym i odglebowym. 

Posiada praktycznie pełne spektrum zwalczania jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Oba składniki produktu zapobiegają wtórnemu zachwaszczeniu.

Dobrze sprawuje się solo oraz jako komponent bardziej złożonych rozwiązań.

Successor® Tx 487,5 SE jest herbicydem, koncentratem w formie zawiesino - emulsji do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do przedwschodowego i powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy.

Successor® Tx 487,5 SE zawiera dwie substancje czynne należące do grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. Terbutyloazyna zaliczana do triazyn jest inhibitorem fotosyntezy, a petoksamid należący do chloroacetamidów jest inhibitorem podziału komórek.

Herbicyd najskuteczniej zwalcza chwasty jednoliścienne w czasie ich wschodów, natomiast chwasty dwuliścienne od fazy kiełkowania do fazy 5 liści.

Substancja czynna terbutyloazyna jest pobierana głównie poprzez korzenie chwastów, natomiast petoksamid jest pobierany przez siewki kiełkujących chwastów i hamuje dalszy ich rozwój.

W jakich opakowaniach jest dostępny herbicyd Successor® Tx 487,5 SE? 

5 l; 10 l

Uprawy

Wszystkie uprawy

  • Kukurydza

Chcesz więcej informacji na temat naszych produktów, rekomendacji i rozszerzeń?

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

KONTAKT DO NAS