Przejdź do treści
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN – Jak mieszać?

mieszanie śor

 

Mieszanie środków ochrony roślin i użycie mieszaniny w jednym oprysku, z pewnością przyniesie wymierne korzyści natury ekonomicznej. Wg niektórych wyliczeń, takie rozwiązanie to nawet 50% oszczędności w nakłady pracy ludzkiej i sprzętu w sezonie. Sprawdź 7 poniższych zaleceń, dzięki, którym przygotowany oprysk będzie skuteczny i bezpieczny.

1) Przed łączeniem ze sobą poszczególnych środków ochrony roślin, warto uważnie przeczytać informacje znajdujące się na etykiecie. Szczególną uwagę należy zwrócić na formulację każdego z nich.

Rodzaje formulacji środków ochrony roślin:

·  koncentrat do wykonania emulsji wodnej;

·  SC – koncentrat do wykonania zawiesiny wodnej;

·  WP – proszek do wykonania zawiesiny wodnej;

·  WG – granule do wykonania zawiesiny wodnej;

·  EW – olej w wodzie;

·  SE – suspoemulsja.

2) Należy przestrzegać kolejności wprowadzania preparatów do mieszaniny, sporządzanej w zbiorniku. Przy ustalaniu porządku dodawania kolejnych środków należy zwrócić uwagę na ich formę użytkową.

Kolejność wprowadzania preparatów:

1. WP

2. WG

3. SC

4. SE

5. EC

3) Przed dodaniem środków ochrony roślin, należy wypełnić zbiornik do połowy wodą i włączyć mieszadło. Zapewni to automatyczne rozprowadzenie preparatu i zapobiegnie jego osadzeniu i zbryleniu na dnie.

4) Przed dodaniem preparatu należy zwrócić uwagę na pH oraz twardość używanej wody. Wielu rolników pomija ten etap. Skutkiem takiego postępowania może być nieudany oprysk. Różne środki ochrony roślin mogą bowiem różnie reagować na określone rodzaje wody.

5) Dodawaj środki ochrony roślin powoli, by nie dopuścić do wtrącenia lub warzenia się preparatu.

Przyśpieszenie tego procesu może prowadzić do powstawania kłaczków lub oczek na powierzchni oraz osadów na dnie zbiornika.

6)  Do wykonania roboczej cieczy opryskowej używaj wody o temperaturze nieco wyższej niż aktualna temperatura otoczenia. Najłatwiej uzyskać ten efekt poprzez pozostawienie zbiornika z wodą przez jakiś czas w mocno nasłonecznionym miejscu.

7) Gotową mieszaninę zużyj w najkrótszym możliwym czasie.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat środków ochrony roślin zapoznaj się z artykułem: środki ochrony roślin >>

 

*Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.