Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Altacor® Insecticide

Altacor® insecticide is zeer doeltreffend tegen een breed spectrum aan schadelijke rupsen van motten en vlinders in teelten onder glas. Het pakt schadelijke insecten aan en is veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers.

Quick facts

 • Effectieve aanpak van rupsen
 • Goede werking tegen mineervliegen
 • Beperkt schade door snelle aanvangswerking
 • Lange werkingsduur
 • Veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers PDF icon
 • Breed werkingsspectrum (ook tegen mineervlieg, mineermot en koolvlieg benoemen)

Werkzame Stof(fen)

 • Chlorantraniliprole of Rynaxypyr®

Etiketten en veiligheidsbladen

3 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Met Altacor® insecticide biedt u brede bescherming tegen schadelijke insecten in bedekte teelten van vruchtgroenten, radijs, sla, andijvie, spinazie, veldsla, rucola, bonen en aromatische gewassen. De actieve stof heeft een snelle aanvangswerking die vretende insecten direct na opname verlamt, met een snelle vraatstop als gevolg. Dankzij de lange duurwerking is het gewas na een behandeling weken effectief beschermd. Altacor® insecticide pakt schadelijke insecten aan en is veilig voor vele natuurlijke vijanden en bestuivers. Het past daarmee uitstekend in de geïntegreerde teelt.

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

 • Andijvie
 • Aromatische kruidgewassen
 • Aromatische wortelgewassen
 • Boon met peul
 • Radijs
 • Rucola
 • Sla
 • Spinazie-achtigen
 • Veldsla
 • Vruchtgroenten van Solaniceae
 • Vruchtgroenten van Curcubitaceae eetbare schil
 • Sierteeltgewassen

Productinformatie

Technische specificaties

Click to open/close
Toepassingsgebied Werkzaamheid Dosering per toepassing Maximale dosering per toepassing Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden Bloktoepassing Interval tussen 2 blokken Minimum interval Veiligheidstermijn
Vruchtgroenten (bedekte teelt, niet grondgebonden) m.u.v. okra Rupsen, mineervlieg, mineermot 0,10 kg/ha 0,15 kg/ha 4 2x met een interval van 7 dagen 90 dagen 7 1
Vruchtgroenten (bedekte teelt, grondgebonden) m.u.v. okra Rupsen, mineervlieg, mineermot 0,10 kg/ha 0,15 kg/ha 2     7 1
Sla (bedekte teelt) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Andijvie (bedekte teelt) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Spinazie-achtigen (bedekte teelt) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Veldsla (bedekte teelt) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Rucola (bedekte teelt) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Boon met peul – laag blijvend (bedekte teelt Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Boon met peul – hoog opgaand (bedekte teelt) Rupsen 0,01% 0,15 kg/ha 2     7 1
Radijs (bedekte teelt) Koolvlieg 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 7
Aromatische kruidgewassen (bedekte teelt) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Aromatische wortelgewassen (bedekte teelt) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 1
Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt, grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 -
Potplanten incl. perkplanten (bedekte teelt, niet grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 4 2x met een interval van 7 dagen 90 dagen 7 -
Snijbloemen (bedekte teelt, grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 -
Snijbloemen (bedekte teelt, niet grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 4 2x met een interval van 7 dagen 90 dagen 7 -
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt, grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 -
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt, niet grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 4 2x met een interval van 7 dagen 90 dagen 7 -
Vaste plantenteelt (bedekte teelt, grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 2     7 -
Vaste plantenteelt (bedekte teelt, niet grondgebonden) Rupsen 0,10 kg/ha 0,10 kg/ha 4 2x met een interval van 7 dagen 90 dagen 7 -

Toepassingsvoorwaarden                                
Dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden. Kassen na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er gedurende 2 uur geventileerd is; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

 

Resistentie management    
Dit middel bevat de werkzame stof chlorantraniliprole. Chlorantraniliprole behoort tot de diamides. De Irac code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Hulpmiddelen

Click to open/close