Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Harmony® SX® Herbicide

Harmony® SX® herbicide is een zeer doeltreffend middel tegen zuring in grasland en pakt daarnaast een aantal veelvoorkomende onkruiden in grasland aan. Uniek aan Harmony® SX® herbicide is de selectiviteit voor witte klaver.

Quick facts

  • Zeer effectieve aanpak van zuring andere breedbladige onkruiden in grasland
  • Selectief voor witte klaver
  • Toepassing in het najaar: de beste periode om zuring aan te pakken

werkzame stof(fen)

  • thifensulfuron-methyl

Etiketten en veiligheidsbladen

2 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Met Harmony® SX® herbicide beschikt u over een zeer effectieve aanpak van zuring en andere veelvoorkomende onkruiden in grasland (o.a. boterbloem, eenjarige breedbladigen). De selectieve werking voor witte klaver maakt Harmony® SX® herbicide een van de weinige beschikbare middelen in gras-klaver weiden. De toepassing in het najaar is het meest geschikte moment om zuring aan te pakken. Door de systemische werking wordt de penwortel beter afgedood en vindt er minder hergroei plaats. Groei van gevoelige onkruiden stopt binnen enkele uren en er is geen concurrentie meer in het gewas. Wanneer Harmony® SX® herbicide na de laatste snede wordt toegepast, is er geen productieverlies.

Harmony® SX® herbicide is ook toegelaten in mais en sojaboon

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

  • Sojaboon
  • Mais
  • Grasland