Skip to main content
Gewassen
23917
nl | nl
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Harmony® SX®

Harmony® SX® is een zeer doeltreffend herbicide tegen zuring in grasland en pakt daarnaast een aantal veelvoorkomende onkruiden in grasland aan. Uniek aan Harmony® SX® is de selectiviteit voor witte klaver.

Quick facts

  • Zeer effectieve aanpak van zuring andere breedbladige onkruiden in grasland
  • Selectief voor witte klaver
  • Toepassing in het najaar: de beste periode om zuring aan te pakken

werkzame stof(fen)

  • thifensulfuron-methyl

Etiketten en veiligheidsbladen

2 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Met Harmony® SX® beschikt u over een zeer effectieve aanpak van zuring en andere veelvoorkomende onkruiden in grasland (o.a. boterbloem, eenjarige breedbladigen). De selectieve werking voor witte klaver maakt Harmony® SX® een van de weinige beschikbare herbiciden in gras-klaver weiden. De toepassing in het najaar is het meest geschikte moment om zuring aan te pakken. Door de systemische werking wordt de penwortel beter afgedood en vindt er minder hergroei plaats. Groei van gevoelige onkruiden stopt binnen enkele uren en er is geen concurrentie meer in het gewas. Wanneer Harmony® SX® na de laatste snede wordt toegepast, is er geen productieverlies.

Harmony® SX® is ook toegelaten in mais en sojaboon

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

  • Sojaboon
  • Mais
  • Grasland