Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Battle® Delta

Battle® Delta is een selectief bodem- en contactherbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden en grassen (waaronder windhalm, straatgras en duist) in wintertarwe, winterrogge, wintergerst en triticale.

Quick facts

  • Heel effectief door de combinatie van twee actieve stoffen
  • Breed werkingsspectrum
  • Flexibele toepassing: voor en na opkomst

werkzame stof(fen)

  • diflufenican, flufenacet

Etiketten en veiligheidsbladen

1 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

  • Wintertarwe
  • Wintergerst
  • Winterrogge
  • Triticale

Productinformatie

Hulpmiddelen

Click to open/close