Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Vendetta®

Vendetta® biedt effectieve bescherming tegen Alternaria en Phytophthora in aardappelen met een nevenwerking tegen Sclerotinia en Botrytis.

Quick facts

  • Combinatie van twee werkzame stoffen
  • Nevenwerking tegen sclerotinia
  • Anti-sporulerend effect

Werkzame stof(fen)

  • Azoxystrobine, fluazinam

Etiketten en veiligheidsbladen

2 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Met Vendetta® beschikt u over een brede schimmelbestrijding in aardappelen. De twee actieve stoffen hebben een synergistische werking tegen Phytophthora en Alternaria. Na toepassing van Vendetta® wordt sporenkieming, de binnendringing in de plant en sporenvorming tegengegaan. Wanneer u Vendetta® toepast voor het verschijnen van de eerste symptomen in het gewas biedt het fungicide en lang aanhoudende preventieve bescherming.

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

  • Aardappelen