Skip to main content
Gewassen
23917
nl | nl
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Shirlan® Gold

Shirlan® Gold is een breedwerkend contactfungicide voor een langdurige preventieve aanpak van Phytophthora in aardappelen.

Quick facts

  • Preventieve aanpak van Phytophthora
  • Brede werking
  • Langdurige bescherming
  • Nevenwerking tegen Alternaria, Botrytis en Sclerotinia

werkzame stof(fen)

  • Fluazinam

Etiketten en veiligheidsbladen

2 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Met Shirlan® Gold beschikt u over een effectieve preventieve aanpak van Phytophthora in aardappelen. De werkzame stof heeft een brede werking die lang aanhoudt. Sporenkieming, binnendringing in de plant en sporenvorming worden tegengegaan. Het optimale eerste toepassingsmoment is vóór het verschijnen van de eerste symptomen in het gewas. De nevenwerking tegen Alternaria, Botrytis en Sclerotinia maken Shirlan Gold een breed inzetbaar product.

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

  • Pootaardappelen
  • Consumptieaardappelen
  • Zetmeelaardappelen