Ana içeriğe atla
Click to open menu
Click to close menü
Begin main content

Hikayemiz

FMC, yenilikçi ve sürdürülebilir bitki koruma teknolojileriyle tarımı ileri götürmeyi hedefleyen bir tarım bilimi şirketidir. Sektörün lideri durumundaki ürün geliştirme süreçlerimiz, benzersiz uygulama sistemlerimiz ve modern biyolojik ürünlerimizle tüm dünyada üreticilere yeni çözümler sunmak için hiç durmadan çalışıyoruz.

Tarım ve inovasyon konusunda 130 yılı aşkın bir geçmişe sahibiz. FMC bugün de verimliliği, karlılığı ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkararak üreticilerin ve endüstri ortaklarının güvenini kazanmaya devam ediyor.

Gücünü inovasyondan alan bir firma olarak, yeni aktif içerikler, ürün formülasyonları ve uygulama teknolojilerini keşfetmek en önemli hedeflerimizdir.

FMC'nin faaliyetlerinin temelinde dört ana iş prensibi yer almaktadır:

Sürekli değişim içindeki bitki koruma ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla sürdürülebilir teknolojileri keşfediyor ve geliştiriyoruz.
İşbirliği, hız ve dinamizmle müşterilerimize beklentilerin de üstünde hizmet vermeyi amaçlıyoruz.
Bizimle iş yapmanın basit ve kolay olması gerektiğine inanıyoruz.
Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve yatırımcılarımızın en yüksek faydayı elde etmesi için yüksek bir finansal disiplinle çalışıyoruz.
 

Markamız ve Amacımız

Biz Kimiz

Bir tarım bilimleri şirketiyiz

 

FMC Turkey

 

 

 

 

Ne Yapıyoruz?

Sürdürülebilir bitki koruma ve bitki besleme ürünleriyle tarımsal büyümeyi güçlendiriyoruz.

Değerlerimiz ve Davranışlarımız

Değerlerimiz ve Davranışlarımız

 

Planımız

Nasıl Başarıyoruz

Teknoloji

Mevcut portföyümüzü yoğun bir biçimde tanıtmak ve üreticilerin sürekli değişen ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni aktif bileşenlerin ve formülasyonların geliştirilmesine ivme katmak

Kimya Odaklılık

Bitki korumasında özellikle yeni kimyasal ve biyolojik teknolojileri keşfetmek ve geliştirmek için    Ar-Ge'ye ciddi yatırımlar yapmak

Pazar Odaklı İnovasyon

Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın da katılımıyla bölgelerin veya ülkelerin kendilerine özgü ihtiyaçlarını belirlemek, bunlara yanıt veren çözümleri geliştirmek ve sunmak

Ülke Bazında Karar Alma Gücü

Yerel ticari stratejilerin ve uygulamaların bölge ve ülke düzeyinde yönlendirildiği bölgesel odaklı bir iş modelini işletmek

Sadelik

Araçlarımızın, süreçlerimizin ve organizasyon yapımızın faaliyetlerimize dinamizm, verimlilik ve kolaylık kazandırmasını sağlamak