Ana içeriğe atla
Click to open menu
Click to close menü
Begin main content

GİZLİLİK BİLDİRİMİ

Revize Tarihi: Eylül 2023

Giriş

FMC Corporation olarak, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz de dahil olmak üzere veri gizliliğine saygı göstermeyi ve bu bildirimde ("Bildirim") açıklanan uygulamalara uyum sağlayarak verileri korumayı taahhüt etmekteyiz. Bu Bildirim, sizden toplayabileceğimiz veya https://ag.fmc.com/tr adresini ya da bu Bildirime bağlantı veren veya atıfta bulunan diğer web sitelerimizi, uygulamalarımızı veya formlarımızı ("Web Sitemiz") ziyaret ettiğinizde sağlayabileceğiniz kişisel verilerin toplanması, kullanılması, muhafaza edilmesi, korunması ve ifşa edilmesine yönelik uygulamalarımızı açıklamaktadır. “Kişisel Veri” gerçek kişilerin tanımlanan veya tanımlanabilecek herhangi bir bilgisini ifade etmektedir. Bu Bildirim, ülkenizin bulunduğu konumdan bağımsız olarak Web Sitemiz aracılığı ile çevrimiçi toplanan Kişisel Veriler bakımından geçerlidir. FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ (“FMC", "Şirket”, "biz") Web Sitesini kullanımınızla bağlantılı olarak veya Web Sitesi aracılığıyla toplanan veya sağlanan Kişisel Verilerinizin denetleyicisi ve sorumlusudur.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ve saklanmasına yönelik politikalarımızı ve uygulamalarımızı anlamak için lütfen bu Bildirimi dikkatlice okuyun. Web Sitemizle etkileşime geçerek, bu Bildirimde açıklanan uygulamaları kabul etmiş olursunuz.

Bu Web sitesini ziyaret ederek veya herhangi bir hizmetimizi kullanarak, Kişisel Verilerinizin bu Bildirimde açıklandığı şekilde işleneceğini anladığınızı kabul edersiniz. Hizmetlerimizi kullanımınız ve gizlilikle ilgili herhangi bir anlaşmazlık, bu Bildirime ve zararlara ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin geçerli sınırlamalar da dahil olmak üzere Kullanım Koşullarımıza tabidir. Bu Bildirimde ve Kullanım Koşullarımızda açıklanan işleme faaliyetlerine tabi olmak istemiyorsanız, lütfen Web Sitemize erişmeyiniz veya Web Sitemizi kullanmayınız.

Bu Bildirim zaman zaman değişebilir.

Bu Bildirimin aşağıda belirtilen belirli kısımlarını inceleyebilirsiniz.

Gizlilik Bildiriminin Amacı

Hakkınızda Toplayabileceğimiz Veriler

Sizin Hakkınızda Nasıl Veri Topluyoruz

Çerezler, Pikseller ve Otomatik Veri Toplama Teknolojileri

Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel Verilerinizi Paylaşmak

Uluslararası Veri Transferleri

Vergi Güvenliği ve Saklama

Çocukların Çevrimiçi Güvenliği

Diğer Websitelerine Erişim

Gömülü YouTube Videoları

Kişisel Verilerin Satış Yasağı

Haklarınız

Bildirimde Yapılan Değişiklikler

FMC ile İletişim

İşbu Gizlilik Bildiriminin Amacı

Bu Gizlilik Bildirimi, Bize Ulaşın sayfamız aracılığıyla bizimle iletişime geçtiğinizde bu Web Sitesi aracılığıyla sağlayabileceğiniz Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, Web Sitesini kullanımınız yoluyla FMC'nin Kişisel Verilerinizi nasıl topladığı, kullandığı, ifşa ettiği ve başka şekilde işlediği hakkında size bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Verilerinizi nasıl ve neden kullandığımızın tam olarak farkında olmanız için, hakkınızdaki Kişisel Verileri topladığımız veya işlediğimiz belirli durumlarda sunabileceğimiz diğer gizlilik politikaları veya gizlilik bildirimleriyle birlikte bu Bildirimi okumanız önemlidir. Bu Bildirim, diğer bildirimleri ve politikaları tamamlar nitelikte olup bunları geçersiz kılma amacı taşımamaktadır:

Hakkınızda Toplayabileceğimiz Veriler

Kişisel Veriler ve kişisel olmayan ayrıntılar dahil olmak üzere sizden ve sizin hakkınızda farklı veri türleri toplayabilir ve kullanabiliriz. Bu veriler sizin aşağıdaki verilerinizi içerir:

•              Kimlik Verisi: isim ve soy isminizi kapsar;

•              İletişim Verisi: Email adresinizi ve telefon numaranızı kapsar;

•              Adresi Verisi: Posta kodu ve ülke/bölge/il/ilçe verinizi kapsar;

•              Teknik ve Cihaz Verisi: Web Sitesine bağlanmak için kullandığınız cihaz türü, IP adresiniz, benzersiz bir cihaz tanımlayıcısı (örneğin, bir mobil cihaz tarafından kullanılan cep telefonu numarası), ağ bilgileri, işletim sistemi ve platform, tarayıcı türü ve sürümü, saat dilimi ayarınız, tarayıcı eklenti türleri ve sürümleri ve bu Web Sitesine erişmek için kullandığınız cihazlardaki diğer teknolojileri içerir;

•              Sorgu Verileri: bu tür iletişimlere dahil etmeyi tercih edebileceğiniz kişisel veriler de dahil olmak üzere, Web Sitesi aracılığıyla gönderilen sorguların veya destek taleplerinin ayrıntılarını içerir;

•              Web Sitesi Etkileşim Verileri: Web Sitemize, Web Sitemiz üzerinden ve Web Sitemizden tıklama akışınız (tarih ve saat dahil), tam URL(ler), görüntülediğiniz sayfalar, aradığınız anahtar kelimeler, sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, sayfa etkileşim bilgileri (kaydırma, tıklama ve fareyle üzerine gelme gibi), sayfadan uzaklaşmak için kullanılan yöntemler dahil; ve

•              İletişim Verileri: iletişim tercihlerinizi içerir.

Ayrıca herhangi bir amaç için istatistiksel veya demografik veriler gibi toplu verileri toplamakta, kullanmakta ve paylaşmaktayız. Örneğin, belirli bir Web Sitesi özelliğine erişen kullanıcıların yüzdesini hesaplamak veya Web Sitemize belirli bir ülke veya bölgeden erişen kullanıcıların yüzdesini belirlemek için Web Sitesi Etkileşim Verilerinizi toplayabiliriz. Ancak, toplanmış verileri Kişisel Verilerinizle, sizinle bağdaşabilecek şekilde birleştirir veya ilişkilendirirsek, bu birleşik verileri bu Bildirim'e uygun olarak kullanacağız ve Kişisel Veri olarak ele alacağız.

Web Sitesi aracılığıyla hakkınızda herhangi bir hassas Kişisel Veri toplamamaktayız (geçerli veri koruma yasaları tarafından tanımlandığı üzere ve ırkınız veya etnik kökeniniz, dini, ahlaki veya felsefi inançlarınız, cinsel yaşamınız, cinsel yöneliminiz, siyasi görüşleriniz, sendika üyeliğiniz, sağlığınızla ilgili bilgiler (zihinsel dahil) ve genetik ve biyometrik veriler; hesap numaraları gibi finansal bilgiler gibi detaylar içerebilecek veriler). Cezai mahkumiyetler veya suçlar hakkında da herhangi bir bilgi toplamamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİ SAĞLAYAMAMANIZ HALİNDE

Yasalar veya sizinle yaptığımız bir sözleşmenin şartları uyarınca Kişisel Verileri toplamamız gerektiğinde ve bu verileri talep edildiğinde sağlamadığınızda, sizinle yaptığımız veya yapmaya çalıştığımız sözleşmeyi (örneğin, size mal veya hizmet sağlamak için) yerine getiremeyebiliriz. Bu durumda, bizden aldığınız bir ürünü veya hizmeti iptal etmek zorunda kalabiliriz, ancak böyle bir durumun olması durumunda sizi bilgilendireceğiz.

Sizin Hakkınızda Nasıl Veri Topluyoruz?

Sizinle ilgili verileri aşağıdaki şekillerde topluyoruz: 

Sizinle Doğrudan Etkileşimler

Tarafımıza, formları doldurarak veya bizimle telefon, e-posta veya başka bir şekilde yazışarak hakkınızda bilgi (Kişisel Veriler dahil) verebilirsiniz. Bu, Web Sitesi veya başka bir yöntem aracılığıyla bize bir sorgu veya destek talebi gönderdiğinizde veya Web Sitesi ile ilgili bir sorunu bildirdiğinizde sağladığınız bilgileri içermektedir.

Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler

Web Sitesinden gelen bilgiler, digital tarım uygulamamız Arc Farm Intelligence uygulamamızdan gelen kullanıcı / kullanım verileri, satış geçmişi ve CRM araçlarımızdan gelen müşteri ilişkileri yönetimi bilgileri gibi birden fazla kaynaktan sizinle ilgili Kişisel Verileri birleştirebiliriz.

Otomatik Teknolojiler veya Etkileşimler

Web sitemizle etkileşime girdiğinizde, yukarıda belirtildiği gibi ekipmanınız / cihazınız, tarama eylemleriniz ve modellerinizi hakkında otomatik olarak teknik veriler toplayabiliriz. Bu bilgileri çerezler, sunucu kayıtları ve diğer benzer teknolojileri kullanarak toplamaktayız. Çerezlerimizi kullanan diğer web sitelerini ziyaret ederseniz de hakkınızda Teknik Veriler alabiliriz. Bu teknik veriler ve bilgiler Kişisel Verileri içerebilir. Hakkınızda topladığımız Kişisel Verilerin bir kısmının çerezlere açık rıza vermenize bağlı olduğunu lütfen unutmayın. Daha fazla ayrıntı için Çerez Politikamızı inceleyiniz.

Diğer Kaynaklardan Aldığımız Bilgiler (örn. Üçüncü Kişiler)

Sizinle ilgili bilgileri, örneğin iş ortakları, teknik hizmetlerdeki alt yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcıları ve Google gibi arama bilgisi sağlayıcıları dahil olmak üzere üçüncü kişilerden alabiliriz. Bu üçüncü kişiler, ülkenizde veya bölgenizde veya dışında bulunabilecek dahili ve harici üçüncü kişileri içermektedir (bkz. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması).

Çerezler, Pikseller ve Otomatik Veri Toplama Teknolojileri

FMC, Web Sitemizde, mobil uygulamalarımızda ve sosyal medya sayfalarımızda, bu Bildirimde ve Çerez Politikamızda açıklandığı şekilde ve açık rızanızla (geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda) çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanabilir. Çerez, bir web sunucusundan tarayıcınıza gönderilen ve cihazınızın sabit diskinde veya geçici belleğinde saklanan küçük miktarda veridir. Web sitemiz, zorunlu olmayan çerezlerin kullanımını kabul etmeniz halinde size daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi sunmak için çerez özelliklidir. Ayrıca, aşağıdakileri yapmamızı sağlayarak Web Sitemizi geliştirmemize olanak tanır:

•              Kitle büyüklüğümüzü ve kullanım modellerimizi tahmin etmek (tekrarlanan kullanımın ve kayıtlı bir kullanıcı ile kayıtsız bir kullanıcı tarafından kullanımın derecesini belirlemek dahil);

•              Kullanıcı ilgi ve davranışlarına dayalı içerik geliştirmek;

•              Kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını ziyaret ettiği ve toplu olarak ziyaret modelleri dahil olmak üzere trafik modellerini ölçmek;

•              Kullanıcılarımızın alışkanlıklarının birbirine ne kadar benzediğini veya birbirinden ne kadar farklı olduğunu anlamak; ve

•              Web sitemize geri döndüğünüzde sizi tanımak.

Bu araştırmayı, Web Sitemizdeki her yeni deneyimi daha iyi bir deneyim haline getirebilmek için kullanıyoruz.  Ayrıca bizim, üçüncü taraf reklam şirketlerinin ve reklam ağlarının size gönderdiği elektronik pazarlama materyallerindeki bağlantıları takip ederek de abonelikten çıkabilirsiniz.

Web Sitesinin güvenliğini sağlamak ve Web Sitesindeki kullanıcı trafiğini yönlendirmek gibi temel Web Sitesi işlevlerini sağlamak için gerekli olan temel çerezler hariç olmak üzere, internet tarayıcınızdaki çerez ayarlarınızı değiştirebilir veya çerezlerimizi istediğiniz zaman silebilirsiniz. Tarayıcı çerezlerini başlangıçta kabul ettiyseniz, tarayıcınızdaki uygun ayarı etkinleştirerek veya Web Sitesindeki çerez başlığındaki "Kesinlikle Gerekli Çerezler Hariç Tüm Çerezleri Reddet" seçeneğine tıklayarak da bu kabulü geri çekebilirsiniz. Ancak, çerezleri devre dışı bırakırsanız, Web Sitemizin tamamına veya bir kısmına erişilemeyebileceğinizi ve belirli özelliklerin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın. Kullandığımız çerezler, onları kullanma amacımız ve çerezlerin kullanımıyla ilgili tercihlerinizi nasıl uygulayabileceğiniz konusunda detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakınız.

Web sitemizin sayfaları ve e-postaları, örneğin web sayfası ziyaretçilerini veya e-posta okuyucularını saymak veya Web sitesi içeriği popülerliğini kaydetmek veya sistem ve sunucu bütünlüğünü doğrulamak gibi diğer benzer istatistikleri derlememizi sağlayan web işaretçileri (küçük saydam gömülü resimler veya nesneler, aynı zamanda net gifler, piksel etiketler ve tek piksel gifleri olarak da bilinir) içerebilir.

Çerezlerin Üçüncü Kişilerce Kullanımı Pikseller ve Diğer İzleme Teknolojileri

Web sitemizdeki reklamlar da dahil olmak üzere bazı içerik veya uygulamalar, reklam verenler, reklam ağları ve sunucuları, içerik sağlayıcıları ve uygulama sağlayıcılarını içerebilecek üçüncü kişilerce sunulmaktadır. Bu üçüncü kişiler, Web Sitemizi kullandığınızda ve açık rıza verdiğinizde hakkınızda bilgi toplamak için tek başına veya web işaretçileri veya diğer izleme teknolojileri ile birlikte çerezleri kullanabilir. Bu tür üçüncü kişiler, toplanan bilgileri Kişisel Verilerinizle ilişkilendirebilir veya Kişisel Veriler de dahil olmak üzere, zaman içinde ve farklı web siteleri veya diğer çevrimiçi hizmetlerdeki çevrimiçi etkinlikleriniz hakkında bilgi toplayabilir. Bu bilgileri size ilgi alanına dayalı (davranışsal) reklamcılık veya diğer hedefli içerikler sağlamak için kullanabilirler.

Bu üçüncü kişilerin izleme teknolojilerinin nasıl çalıştığını veya toplanan verileri nasıl kullanabileceklerini kontrol etmemekteyiz. Bir reklam veya diğer hedefli içerik hakkında herhangi bir sorunuz varsa, doğrudan sağlayıcıyla iletişime geçmelisiniz.

Takip Etme

Şu anda sistemlerimiz tarayıcıların "takip etme" taleplerini tanımamaktadır. Bununla birlikte, bu bölümde belirtildiği gibi belirli izlemeyi devre dışı bırakabilirsiniz (örn. çerezleri devre dışı bırakarak); ayrıca yukarıdaki talimatları izleyerek hedefli reklamcılık kapsamı dışında kalabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel Verilerinizi yalnızca yasalar izin verdiğinde ve bunu geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda açık rızanızı alarak kullanacağız. Örneğin, Kişisel Verilerinizi size ürünler sunmak, hizmetler sunmak, sizinle iletişim kurmak ve/veya deneyimlerinizi iyileştirmek ve kişiselleştirmek için verileri kullanmak gibi diğer ticari işlemleri yürütmek için veya açık rızanızı verdiğiniz diğer amaçlar için (geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda) kullanabiliriz. Aksi takdirde, Kişisel Verilerinizi aşağıdaki durumlarda kullanacağız:

•             Sizinle bir sözleşme yapmak veya sözleşme yapmak için gerekli adımları atmak, (KVKK m. 5/2 c):

•              sizi yeni bir müşteri olarak kaydetmek; 

•              talep ettiğiniz bilgi, ürün, hizmet ve desteği size sağlamak; ve

•              satış sonrası destek ve müşteri hizmetleri sağlamak.

 

•             Meşru menfaatlerimiz (veya üçüncü bir tarafın menfaatleri) için gerekli olduğunda ve sizin menfaatleriniz ve temel haklarınız bu menfaatlerin önüne geçmediğinde (KVKK m. 5/2 f):

•              Web sitesi içeriğimizi siz ve bilgisayarınız için en etkili şekilde sunmamızı sağlamak;

•              Web sitemizi ve uygulamalarımızı yönetmek ve dahili operasyonları yürütmek (sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket amaçları dahil);

•              Web sitemizi, ürün veya hizmetlerimizi, pazarlamamızı veya müşteri ilişkilerimizi ve deneyimlerimizi geliştirmek; 

•              Web sitemiz aracılığıyla sağlanabilecek etkileşimli, sosyal medya veya diğer benzer özellikleri sunmak;

•              Web sitemizi, çalışanlarımızı ve/veya operasyonlarımızı güvence altına almak ve korumak (sorun giderme, sistem bakımı, destek, raporlama ve verilerin rehin alınması dahil); 

•              Size ve başkalarına sunduğumuz reklamların etkinliğini ölçmek veya anlamak ve size ilgili içerik ve/veya reklam sunmak; ve

•              Yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlar dışında, Web Sitemizdeki değişiklikler, Bildirimimizin şartları, ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında sizi bilgilendirmek ve muhasebe kayıtlarını ve çevrimiçi satışların kanıtlarını tutmak.

 

Kişisel Verilerinizi meşru menfaatlerimize dayanarak işlediğimizde, bu menfaatler, Kişisel Veri kullanımını işimizin yürütülmesini ve geliştirilmesini destekleyen amaçlarla sınırlandırırken, işimizi verimli ve karlı bir şekilde yürütmek için sizinle ve başkalarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve geliştirmek, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için verilerinizi kullanmaktır.

•             Yasal bir yükümlülüğe uymak (uygulanabilir olduğu durumlarda) (KVKK m. 5/2 ç):

•              Web sitemizde, Bildirimimizin şartlarında, ürünlerimizde veya hizmetlerimizde yapılan değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek; ve

•              Muhasebe kayıtlarının ve çevrimiçi satışların kanıtlarının tutulması.

 

•             Açık rızanızı verdiğiniz durumlarda (geçerli olduğu durumlarda) (KVKK m. 5/1):

•              Size posta veya e-posta yoluyla pazarlama mesajları göndermek;

•              Size ilgili içerik ve/veya reklam sunmak; ve

•              Pazarlamamızı geliştirmek

 

Kişisel olmayan verilerinizi herhangi bir ticari amaç için kullanabiliriz.

Amaç Değişikliği

Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Bildirimde açıklandığı şekilde, topladığımız amaçlar için, açık rızanızı vermeniz halinde veya başka bir nedenle kullanmamız gerektiğini makul olarak düşündüğümüz ve bu nedenin asıl amaçla uyumlu ve doğrudan ilişkili olduğu durumlarda kullanacağız. Yeni bir amaç için işlemenin asıl amaçla nasıl uyumlu olduğuna dair bir açıklama almak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin. 

Kişisel Verilerinizi ilgili olmayan bir amaç için kullanmamız gerekirse, sizi bilgilendirerek bunu yapmamıza izin veren yasal dayanağı açıklayacağız ve mevzuatın gerektirdiği durumlarda, önceden açık onayınızı alacağız. 

Mevzuatın gerektirdiği veya izin verdiği durumlarda Kişisel Verilerinizi bilginiz veya izniniz olmadan işleyebileceğimizi lütfen unutmayın.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde (ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda açık rızanızla), bilgilerinizi bu Bildirimde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen taraflarla paylaşabiliriz. 

•              FMC içinde. Kişisel Verilerinizi bu Bildirimde belirtilen amaçlar doğrultusunda şirket içi üçüncü taraflarla (FMC bağlı kuruluşları ve iştirakleri) paylaşabiliriz. FMC'nin dünyanın her yerinde bulunan bağlı kuruluşları ve iştirakleri bulunmaktadır.

•              Hizmet Sağlayıcılarımız ile. Kişisel Verilerinizi, teknoloji destek hizmeti sağlayıcıları, veri analizi sağlayıcıları ve pazarlama hizmeti sağlayıcıları gibi bizim adımıza hizmet veren iştirakler, bağlı kuruluşlar ve FMC dışı kuruluşlar dahil olmak üzere dahili ve harici şirketler veya kuruluşlarla paylaşabiliriz. Her durumda, bu tür üçüncü tarafların yeterli gizlilik ve güvenlik korumalarını kullanmaları gerekmektedir ve bilgileri yalnızca FMC'ye hizmet sağlamak amacıyla kullanabilirler. Kişisel Verilerinizi, size ürün veya hizmet sunmak için bizimle iş ortaklığı yapan harici şirketler veya kuruluşlarla da paylaşabiliriz.

•              Verilerinizi ifşa ettiğimiz üçüncü kişilerden Kişisel Verilerinizin güvenliğine saygı göstermelerini ve yasalara uygun şekilde davranmalarını talep etmekteyiz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın Kişisel Verilerinizi geçerli yargı alan(lar)ında yasaların izin vermediği bir şekilde kullanmasına izin vermemekteyiz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın Kişisel Verilerinizi kendi amaçları için kullanmalarına izin vermemekle birlikte Kişisel Verilerinizi yalnızca belirtilen amaçlar için ve talimatlarımıza uygun olarak işlemelerine izin vermekteyiz.

•              Ticari İşlemler ve Transferler. FMC, örneğin bir satış, birleşme, yeniden yapılanma veya tasfiye sonucunda bir veya daha fazla işletmesini satın alabilir, satabilir, oluşturabilir veya başka bir şekilde yeniden düzenleyebilir ya da hisse senedi veya varlığını satabilir. Bu tür bir işlem, bilgilerinizin FMC ile bir gizlilik anlaşması imzalamış olan muhtemel alıcılara veya ortaklara, ayrıca muhasebecilere, bankacılara, avukatlara ve diğer danışmanlara ifşa edilmesini içerebilir. İşletmemizde bir değişiklik olması halinde, yeni sahipler Kişisel Verilerinizi bu Bildirimde belirtildiği şekilde kullanabilir.

•              Yasalara Uygunluk ve Haklarımız ile Başkalarının Haklarının Korunması. İyi niyetle, yasalara, yasal sürece, mahkeme emrine veya mahkeme celbine uymak için ifşa etmenin uygun olduğuna inandığımızda veya Web Sitemizin veya uygulamamızın kullanım koşullarını uygulamak veya uygulamak için gerekli veya uygun olduğuna inandığımızda Kişisel Verilerinizi ifşa edebiliriz. Verilerinizi ayrıca bir devlet soruşturmasıyla iş birliği yapmak; dolandırıcılık veya kimlik hırsızlığı gibi olası bir suçu önlemek veya araştırmak; çevrimiçi kullanım şartlarımızı veya diğer sözleşmeleri uygulamak veya uygulatmak; dava veya bir anlaşmazlık işlemleriyle bağlantılı olarak; veya kendi haklarımızı veya mülkiyetimizi veya başkalarının haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini veya kullanımını korumak için ifşa edebiliriz. 

•              Diğer Açıklamalar. Kişisel Verilerinizi, sağladığınız amacı yerine getirmek için gerektiği şekilde veya verileri sağladığınızda yazılı olarak açıkladığımız başka herhangi bir amaç için veya başka bir şekilde açık rızanızla paylaşabiliriz.

Kişisel olmayan verileri kısıtlama olmaksızın paylaşabiliriz.

Uluslararası Veri Aktarımları

FMC, şirket merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan küresel bir kuruluştur. Web sitemiz ve uygulamalarımız aracılığıyla size sunulan hizmetlerin bir parçası olarak ve olağan ticari faaliyetlerimiz sırasında, bize sağladığınız bilgiler (Kişisel Veriler dahil) kendi ülkeniz dışındaki ülkelere aktarılabilir. Sunucularımız, veri tabanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımız Amerika Birleşik Devletleri'nde veya kendi ülkenizin dışındaki diğer yerlerde bulunabilir. Farklı ülkelerin farklı gizlilik yasaları ve gereksinimleri vardır ve bazılarının kendi ülkenizden kaynaklanan Kişisel Veriler için yeterli koruma sağlamadığı düşünülebilir. 

Kişisel Verilerin uluslararası aktarımını düzenleyen yasalara; tipik olarak, uygulanabilir olduğunda, yasal olarak gerekli veri koruma anlaşmalarının yürütülmesi yoluyla, standart sözleşme maddelerine, bağlayıcı kurumsal kurallara veya geçerli düzenleyici otorite tarafından zaman zaman belirtilebilecek, güncellenebilecek, değiştirilebilecek veya yerini alabilecek diğer talimatlara veya önlemlere uyuyoruz.

Belirli veri koruma yasaları ve yönetmelikleri kapsamında, herhangi bir Kişisel Veriyi toplandığı bölgenin dışına aktarmadan önce uymamız gereken ek gereklilikler olabilmekle; bunlara sınırlama olmaksızın sizden açık rıza almış olmak ve yerel yasalar ve yönetmelikler tarafından zorunlu kılınan belirli güvenlik değerlendirmelerini yapmış olmak da dahildir. 

Yukarıdakiler ışığında, Kişisel Verilerinize ilgili yargı bölgelerinde yürürlükte olan yasalara uygun olarak kolluk kuvvetleri ve/veya düzenleyici makamlar tarafından erişilebilir. 

Kişisel Verilerinizi göndererek veya Web Sitemizle etkileşime geçerek, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Kişisel Verilerinizin bu Bildirimde açıklandığı şekilde Türkiye dışında bulunan sunucularda toplanacağını ve işleneceğini kabul etmektesiniz.

Veri Güvenliği ve Saklama

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini korumak için tasarlanmış makul fiziksel, teknik ve idari güvenlik standartları olarak belirlediğimiz önlemleri alarak sağlamaktayız. Hakkınızda aldığımız bilgileri bizim veya harici hizmet sağlayıcılarımız tarafından işletilen bilgisayar sistemlerinde ve veri tabanlarında saklamaktayız. Erişim kontrollerini sınırlandırmak ve Kişisel Verilerinize uygun şekilde şifreleme ve kötü amaçlı yazılım önleme korumaları eklemek için adımlar atmaktayız. Kişisel Verileri, uygulama veri önbelleklerini ve tarayıcı çerezlerini kullanarak cihazınızda toplayacak ve saklayacağız. 

Kişisel Verilerinizin güvenliğinin korunmasında sizin de önemli bir rolünüz bulunmakla birlikte bilgileri ifşa etme ve iletişimlerinizi ve cihazlarınızı nasıl koruduğunuz konusunda dikkatli olmalısınız. Size Web Sitemizin veya uygulamalarımızın belirli bölümlerine erişmenizi sağlayan bir şifre verdiğimiz (veya sizin seçtiğiniz) durumlarda, bu şifreyi gizli tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şifrenizi başka biriyle paylaşmamanızı rica ederiz. 

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel Verileri, herhangi bir yasal, düzenleyici, vergi, muhasebe veya raporlama gerekliliklerini yerine getirmek de dahil olmak üzere, yalnızca toplanma amaçlarını yerine getirmek için makul olarak gerekli olduğu sürece saklamaya yönelik genel bir kural uyarınca saklamaktayız. Genellikle Kişisel Verilerinizin belirli unsurlarını, örneğin, bir sözleşmeye dayalı olarak hukuki bir iddia oluşturabilmek veya savunabilmek için aramızdaki işlemleri doğru bir şekilde kaydedebilmek amacıyla zamanaşımı süresine uygun bir süre boyunca saklamaktayız. Bazı durumlarda, örneğin yasal gereklilikler uyarınca yapılması gerektiğinde veya yapmamıza izin verildiğinde veya yasal bir süreç, yasal makam veya talepte bulunma yetkisine sahip diğer resmi kuruluş tarafından yapmamız gerektiğinde, Kişisel Verileri gerektiği sürece başka süreler boyunca saklayabiliriz. Ayrıca, bir şikâyet durumunda veya sizinle olan ilişkimizle ilgili olarak bir dava olasılığı olduğuna makul ölçüde inanmamız halinde Kişisel Verilerinizi daha uzun bir süre saklayabiliriz.

Bazı durumlarda, Kişisel Verilerinizi araştırma veya istatistiksel amaçlarla anonim hale getireceğiz (böylece artık sizinle ilişkilendirilemeyecek), bu durumda bu bilgileri size başka bir bildirimde bulunmaksızın süresiz olarak saklayabiliriz.

Yasaların gerektirdiği durumlarda, Kişisel Verilerinizin toplanma amaçları ve/veya açık rıza verdiğiniz amaçlar için artık gerekli olmadığında, bunları yok etmek veya kimliğinizi gizlemek için makul adımları atacağız.

Çocukların Çevrimiçi Gizliliği

Web Sitemizi reşit olmayanlara yönlendirmemekle birlikte 18 yaşın altındaki çocuklardan (veya yerel yasal gereklilikler tarafından tanımlandığı şekilde) bilerek Kişisel Veri toplamıyoruz. Yanlışlıkla veya kasıtsız olarak 18 yaşından küçük bir çocuktan uygun izin olmaksızın Kişisel Veri topladığımızı veya aldığımızı öğrenirsek, bu verileri silmekteyiz. Yanlışlıkla veya kasıtsız olarak 18 yaşından küçük bir çocuktan veya hakkında herhangi bir bilgi topladığımızı düşünüyorsanız, lütfen DataPrivacy@fmc.com adresinden bizimle iletişime geçin. 

 

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Web Sitemiz zaman zaman ortaklarımız ve iştiraklerimiz de dahil olmak üzere üçüncü tarafların web sitelerine, eklentilerine, hizmetlerine ve/veya uygulamalarına yönlendiren bağlantılar içerebilir. Lütfen bu bağlantılara tıklamanın veya bu bağlantıları etkinleştirmenin üçüncü tarafın hakkınızda veri toplamasına veya paylaşmasına izin verebileceğini unutmayın Bu web sitelerinin ve bunlar aracılığıyla erişilebilen tüm hizmetlerin kendi gizlilik bildirimleri bulunmaktadır ve bu tür bildirimler veya web siteleri veya hizmetler aracılığıyla toplanabilecek herhangi bir içerik veya Kişisel Veri veya bu web sitelerinin gizlilik uygulamaları için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemekteyiz . Ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik bildirimini okumanızı tavsiye ederiz.

Gömülü YouTube Videoları

Bu Web Sitesi, www.youtube.com adresinde depolanan ve bu web sitesi üzerinden oynatılabilen videolar içerebilir. Videolar "genişletilmiş veri koruma modu" olarak adlandırılan modda yerleştirilir, böylece daha önce YouTube videolarını görmek istediğinizi seçmediğiniz sürece (kaydıma imleci kullanarak) kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir kişisel veri YouTube'a iletilmez. Bir YouTube videosu görmeyi seçerseniz, seçiminizi hatırlamak için cihazınıza ilgili bir çerez yerleştirilir ve YouTube'a yönlendirilirsiniz. Çerezlerin kullanımı ve Web Sitemize gömülü YouTube videolarını izlemenizden kaynaklanan Kişisel Verilerinizin işlenmesi FMC tarafından değil, Google tarafından kontrol edilmektedir. YouTube hesabınıza giriş yaptıysanız, kişisel verilerinizin YouTube profilinizle bağlantılı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu veri işleme hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google'ın gizlilik bildirimine bakınız.

Kişisel Verilerin Satış Yasağı

Kişisel Verilerinizi satmamaktayız.

Haklarınız

Kişisel Verilerinize ilişkin olarak KVKK'nın 11. Maddesinde belirtilen ve aşağıdakileri içerebilecek belirli haklara sahip bulunmaktasınız:

•              Kişisel Verilerinize erişim ve Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin bilgi edinme; 

•              Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

•              Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

•              Kişisel Verilerinizin yanlış veya eksik olması halinde bunların düzeltilmesi; 

•              Belirli durumlarda Kişisel Verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi; 

•              Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

•              Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın geri çekilmesi; 

•              Otomatik karar verme sürecine itiraz; 

•              Bize veya ilgili bir veri koruma makamına şikâyette bulunma; ve 

•              Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesinden doğan zararın giderilmesini talep etme.

 

Belirtilen taleplerde bulunmak için iletişim bilgileri aşağıda bulunan "FMC ile İletişim" bölümünde belirtilmiştir. 

Bu Bildirimdeki Değişiklikler

Politikalarımızı periyodik olarak gözden geçirmekle birlikte bu Bildirim zaman zaman değişebilir. Böyle bir durumda, bu değişiklikler bu sayfada yayınlanacak ve uygun olması halinde size bildirimde bulunulacaktır (doğrudan e-posta veya SMS yoluyla ya da Web Sitesini bir sonraki ziyaretinizde dolaylı olarak) ve yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda önemli değişiklikler için açık onay alacağız. Yeni Bildirim ekranda görüntülenebilir ve Web Sitesini kullanmaya devam etmek için değişiklikleri okumanız ve onaylamanız gerekebilir.  Lütfen Bildirimimizdeki güncellemeleri veya değişiklikleri görmek için sık sık tekrar kontrol edin.

Hakkınızda tuttuğumuz Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Sizinle olan ilişkimiz sırasında Kişisel Verileriniz değişirse lütfen bizi bilgilendirin.

FMC ile İletişime Geçin

FMC ile iletişime geçebilirsiniz:

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:3, Nida Kule Ataşehir Kuzey Kat: 15/149

34746

İstanbul Türkiye

info.turkey@fmc.com

 

FMC'nin genel merkezi 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA, 19104, Amerika Birleşik Devletleri adresindedir. Veri işleme uygulamalarımızla ilgili her türlü soru, yorum ve talebinizi lütfen genel merkezimize (Dikkatine: Data Privacy Office) iletin veya DataPrivacy@fmc.com adresinden bizimle iletişime geçin.