Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Safari® DuoActive Herbicide

Safari® DuoActive herbicide is een krachtig middel voor de na-opkomstbestrijding van breedbladige onkruiden in bieten. Dankzij twee actieve stoffen heeft Safari® DuoActive herbicide zowel contact- als bodemwerking en pakt het ook moeilijke onkruiden effectief aan.

Quick facts

  • Effectief dankzij twee actieve stoffen
  • Bedrijfszeker door contact-, én bodemwerking
  • Breed werkingsspectrum
  • Sterk tegen verschillende probleemonkruiden

Werkzame stof(fen)

  • lenacil, triflusulfuron

Etiketten en veiligheidsbladen

2 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Met Safari® DuoActive herbicide beschikt u over een krachtig onkruidmiddel voor de bietenteelt. De combinatie van twee werkzame stoffen pakt een groot aantal breedbladige onkruiden effectief aan en is ook sterk tegen moeilijk te bestrijden onkruiden. Een toevoeging van Safari® DuoActive herbicide versterkt de onkruidbestrijding met name op o.a. varkensgras, melganzevoet, kleefkruid, kamille, herik, bingelkruid, ooievaarsbek, waterpeper, veerdelige tandzaad, perzikkruid, zwaluwtong en uitstaande melde. De beste en breedste werking krijgt u bij toepassing op jonge en actief groeiende onkruiden. Daarmee zorgt u voor een schoon gewas en hoge opbrengst.

Gewas

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Volledige lijst van gewassen

  • Bieten
  • Suikerbieten
  • Voederbieten