Ugrás a tartalomra
Click to open menu
Click to close menü
Begin main content

AZ FMC CORPORATION ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Bevezetés és elfogadás

Az FMC Corporation (a „Vállalat”) ezt a webhelyet (a „Webhely”) kizárólag tájékoztatási célból tartja fenn. A Webhelyhez való hozzáférést és annak használatát kizárólag a jelen általános szerződési feltételek („Általános Szerződési Feltételek”) szabályozzák. A Webhelyhez való hozzáféréssel és annak használatával Ön elismeri, hogy elolvasta, elfogadja, és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy megváltoztassa.

Harmadik felek internetes oldalai

A Vállalat időről időre harmadik felek internetes oldalaira („Harmadik felek webhelyei”) mutató hivatkozásokat vagy mutatókat helyezhet el ezen a Webhelyen. Ezek a Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások és mutatók csak kényelmi célt szolgálnak. A Vállalat nem vizsgálta felül, és semmilyen tekintetben sem kezeli vagy felügyeli a Harmadik felek webhelyein rendelkezésre álló információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat, és a Vállalat nem vállal felelősséget a Harmadik felek webhelyein megadott információkért. A Vállalat nem tesz semmilyen nyilatkozatot, és nem vállal semmilyen garanciát a Harmadik felek webhelyeire vonatkozóan, és az, hogy a Vállalat megadott egy Harmadik fél webhelyére mutató hivatkozást ezen a Webhelyen, nem minősül a Vállalat részéről támogatásnak, feljogosításnak, szponzorálásnak vagy elkötelezettségnek a Harmadik fél webhelyére, illetve annak tulajdonosaira vagy üzemeltetőire, továbbá a Harmadik fél webhelyén említett vagy kínált termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozóan. A Vállalat kifejezetten kizárja a felelősséget a Harmadik felek webhelyei által kínált, illetve az azokon hirdetett vagy azokon keresztül értékesített termékek vagy szolgáltatások tartalmáért, a hozzájuk kapcsolódó információk pontosságáért és/vagy a termékek vagy szolgáltatások minőségéért.

Jövőre vonatkozó kijelentések

A Webhely tartalmazhat olyan, jövőre vonatkozó kijelentéseket, amelyeknél olyan kockázatok és bizonytalanságok állnak fenn, amelyek miatt előfordulhat, hogy a tényleges eredmények eltérhetnek az előre jelzettektől, ideértve a Vállalatnak az amerikai Értékpapír- és tőzsdefelügyelet (Securities and Exchange Commission, „SEC”) felé benyújtott jelentéseiben, köztük a Vállalat legutóbb benyújtott jelentésében részletezett kockázatokat.

Az információk naprakészsége

A Webhelyen található valamennyi sajtóközlemény és egyéb információ a Vállalat legjobb tudomása szerint a közzététel időpontjában naprakész és pontos volt. Az idő múlása azonban mindent elavulttá tehet, a Vállalat pedig nem vállal felelősséget a dátummal ellátott anyagok olvasásából eredő esetleges félreértésekért. Gondosan ellenőrizze a Webhelyen található információk kiadásának időpontját.

Pénzügyi információk

A Vállalatra vonatkozó, ezen a Webhelyen feltüntetett pénzügyi információk csak a megadott időpontban aktuálisak. A Vállalat nem vállal kötelezettséget arra, hogy a pénzügyi információkat a megadott időpontot követően bekövetkező pénzügyi, üzleti vagy egyéb fejlemények következtében frissítse vagy helyesbítse. A pénzügyi információk nem helyettesítik a Vállalat által a SEC felé benyújtott jelentésekben és egyéb dokumentumokban szereplő információkat. A Vállalatra vonatkozó részletes pénzügyi és egyéb információk a következő dokumentumokban találhatók: (A) a Vállalat legutóbbi éves beszámolója; (B) a Vállalat ezt követő, a 10-Q nyomtatványon benyújtott negyedéves jelentései; és (C) egyéb beszámolók és dokumentumok, amelyeket a Vállalat időről időre a SEC felé benyújt. A Vállalat felhívja a figyelmet arra, hogy a SEC által üzemeltetett elektronikus adatgyűjtő, -elemző és -visszakereső rendszerben (EDGAR) a Vállalatra vagy bármely más gazdálkodó egységre vonatkozóan található információk nem feltétlenül pontosak vagy aktuálisak.

Tartalom és a felelősség kizárása

A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK BUGOKAT, VÍRUSOKAT, HIBÁKAT, PROBLÉMÁKAT VAGY EGYÉB KORLÁTOZÁSOKAT TARTALMAZHATNAK. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ÉS NEM FELEL A WEBHELY MŰKÖDÉSÉVEL VAGY AZ AZON TALÁLHATÓ TARTALMAKKAL KAPCSOLATOS HIBÁKÉRT VAGY HIÁNYOSSÁGOKÉRT, ÉS FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MÓDOSÍTÁSOKAT HAJTSON VÉGRE A WEBHELYEN. A VÁLLALAT NEM GARANTÁLJA TOVÁBBÁ A WEBHELYEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK, SZÖVEGEK, GRAFIKÁK, HIVATKOZÁSOK VAGY BÁRMELY MÁS ELEM PONTOSSÁGÁT, AKTUALITÁSÁT, MEGBÍZHATÓSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT. ENNEK MEGFELELŐEN A WEBHELYEN TALÁLHATÓ MINDEN TARTALMAT A JELEN ÁLLAPOTÁBAN BIZTOSÍTUNK, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG VÁLLALÁSA NÉLKÜL, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA ÉS A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT. A VÁLLALAT MINDEN FELELŐSSÉGET KIZÁR A WEBHELYEN LÉVŐ ELEKTRONIKUS FÁJLOKBAN TALÁLHATÓ VÍRUSOK ÁLTAL OKOZOTT KÁROKÉRT. EGYES JOGRENDSZEREK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT, ÍGY A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE. A VÁLLALAT SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, ÉS KÜLÖNÖSEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN WEBHELYBŐL VAGY A VÁLLALAT BÁRMELY MÁS WEBHELYÉBŐL, ILLETVE AZ EZEKEN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKBÓL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, KÖVETKEZMÉNYES VAGY JÁRULÉKOS KÁROKÉRT, ILLETVE AZ ELMARADT HASZON, BEVÉTELKIESÉS VAGY ELMARADT HASZNÁLAT MIATTI KÁROKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ILYEN KÁROK SZERZŐDÉSBŐL, GONDATLANSÁGBÓL, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL, TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG MEGSÉRTÉSÉBŐL, EQUITY JOGBÓL, JOGSZABÁLY ALAPJÁN VAGY MÁS JOGELMÉLET SZERINT MERÜLNEK-E FEL.

A felhasználó által megadott információk

A személyes adatok kivételével – amelyekre az Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik – minden Öntől kapott információt vagy anyagot úgy tekintünk, hogy azokat Ön adta meg, a Vállalat pedig nem bizalmas jelleggel vette át őket. A Vállalattal való kommunikációval Ön automatikusan jogdíjmentes, határozatlan időre szóló, visszavonhatatlan, nem kizárólagos engedélyt ad a Vállalatnak arra, hogy a kommunikációt vagy az abban szereplő bármely információt önmagában vagy más művek részeként bármilyen formában, médiumban vagy – akár jelenleg ismert, akár ezt követően kifejlesztésre kerülő – technológia segítségével bármilyen célra felhasználja, sokszorosítsa, módosítsa, közzétegye, szerkessze, lefordítsa, terjessze, előadja és megjelenítse, és az ilyen jogokat harmadik feleknek továbbadja.

Regisztráció a webhelyen és megkeresések

Ez a Webhely tájékoztató szolgáltatásként szolgál az ipari vásárlók, a termékek gyártói és más érdekelt felek számára. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy a regisztrációkat és a megkereséseket elutasítsa, ha azok a szolgáltatások nem rendeltetésszerű vagy tisztességtelen használatát jelentik. A bejegyzések és egyéb beküldött anyagok a Vállalat tulajdonába kerülnek, és nem kerülnek visszaigazolásra vagy visszaküldésre (lásd még az „Adatvédelmi nyilatkozatot”). A Vállalat nem vállal felelősséget a hiányos, késedelmes, elveszett, téves helyre küldött bejegyzésekért, illetve bármilyen telefonhálózattal, számítógépes berendezéssel, szoftverrel vagy ezek kombinációjával kapcsolatos műszaki vagy emberi hibáért, elveszett/késedelmes adatátvitelért, hiányosságért, megszakításért, törlésért, meghibásodásért vagy vonalhibáért. A bejegyzések érvénytelenek, ha olvashatatlanok, pontatlanok, hiányosak, csonkítottak, manipuláltak, hamisítottak, mechanikusan sokszorosítottak, bármilyen módon szabálytalanok, vagy más módon nem felelnek meg a jelen szabályoknak. Ha a Webhely bármilyen okból nem tud a tervezett módon működni, a Vállalat fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint töröljön, megszüntessen, módosítson vagy felfüggesszen bármely regisztrációt.

Szerzői jog és felhasználási feltételek

Ez a Webhely, beleértve minden szöveget, grafikát, hanganyagot, dizájnt, szoftvert, valamint ezek bármelyikén alapuló minden származékos művet, a Vállalat szerzői jogvédelem alatt álló műve, illetve a Vállalat a szerzői jog tulajdonosának engedélyével használja. A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfelelően a Vállalat nem kizárólagos, nem átruházható, korlátozott és személyes licencet biztosít Önnek a jelen webhely és a rajta található anyagok („Anyagok”) használatára és megjelenítésére, kizárólag a jelen Webhellyel való interakciójával kapcsolatos célokra, Ön pedig köteles megőrizni az Anyagokon található összes szerzői jogra, védjegyre és egyéb tulajdonjogra vonatkozó jelzést. Az Anyagok bármilyen módosítása vagy az Anyagok bármilyen más célú felhasználása a Vállalat szerzői és egyéb tulajdonjogainak megsértését jelenti. Az információk a Vállalat által, a jelen Webhelyen történő bemutatása nem jelenti a Vállalat védjegyeihez, kereskedelmi neveihez, szerzői jogaihoz, szabadalmaihoz vagy egyéb tulajdonjogaihoz vagy védett információihoz fűződő tulajdonjogok vagy egyéb jogok átruházását, és nem célja a mások által birtokolt szabadalmi jogok vagy egyéb szellemi tulajdonjogok megsértése. Ez a korlátozott licenc automatikusan, értesítés nélkül megszűnik, ha Ön a jelen Feltételek bármelyikét megszegi. A megszűnést követően haladéktalanul meg kell semmisítenie minden letöltött és kinyomtatott anyagot. Ön nem rendelkezik a Webhelyhez vagy bármely Anyaghoz fűződő, illetve hozzájuk kapcsolódó semmilyen joggal, jogcímmel vagy érdekeltséggel (és semmilyen szerzői joggal, védjeggyel vagy egyéb szellemi tulajdonjoggal), és vállalja, hogy a Vállalat előzetes írásbeli engedélye nélkül nem „keretezi” vagy „tükrözi” a Webhelyet, illetve a Webhelyen található vagy arról elérhető bármely anyagot más szerverre vagy internetalapú eszközre. Ön vállalja, hogy semmilyen módon nem szakítja meg és nem próbálja megszakítani az oldal működését. Ön vállalja, hogy betartja a Webhelyen megjelenő, időről időre frissített összes további korlátozást.

Védjegyek

Az FMC név, az FMC logó és a Vállalat, illetve leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencadói valamennyi márkaneve, cégneve, szolgáltatási védjegye, logója és kereskedelmi megjelenési formája („Védjegyek”) a Vállalat, illetve leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencadói védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Más márkanevek, cégnevek, szolgáltatási védjegyek, logók és kereskedelmi megjelenési formák mások áru- vagy szolgáltatási védjegyei lehetnek. A jelen Webhelyen található Védjegyeknek a jelen feltételek és korlátozások által vagy a Vállalat által írásban engedélyezettektől eltérő felhasználása szigorúan tilos.

Szabadalmi helyzet

Az FMC Corporation nem vállal szavatosságot harmadik felek szabadalmainak olyan bitorlása ellen, amely a termék más anyagokkal kombinálva vagy bármilyen eljáráshoz történő felhasználása miatt következik be; a vásárló vállalja az ilyen felhasználás, kombinálás vagy eljárás miatti szabadalombitorlás minden kockázatát. Az FMC Corporation több, a Vállalat termékeivel kapcsolatos egyesült államokbeli szabadalom tulajdonosa vagy engedélyese. Az itt bemutatott FMC termékek egy vagy több egyesült államokbeli szabadalom, elbírálás alatt lévő szabadalmi bejelentés vagy más országokban benyújtott bejelentés hatálya alá tartozhatnak.

Jótállás

Az eredményeket befolyásoló számos tényező miatt az FMC termékeinek értékesítése azzal a feltétellel történik, hogy a vásárló saját maga végez tesztet annak megállapítására, hogy a termékek alkalmasak-e az adott célra. Az FMC által javasolt számos felhasználási módot csak azért mutatjuk be, hogy segítsük ügyfeleinket a lehetséges alkalmazások feltárásában. Minden bemutatott információ és adat pontosnak és megbízhatónak tekinthető, de az FMC felelősségvállalása nélkül közöljük őket.

Műszaki szolgáltatás

A Webhelyen található információk szándékaink szerint általános jellegűek. Az FMC összetevőire és az új fejlesztésekre vonatkozó technikákat és adatokat is rendszeresen közzétesszük.

A Webhely nemzetközi használata

A Vállalat nem tesz semmilyen kijelentést vagy állítást arra vonatkozóan, hogy a jelen Weboldalon található bármely információ megfelelő vagy letölthető az Amerikai Egyesült Államokon kívül. Előfordulhat, hogy bizonyos személyek számára vagy bizonyos országokban a jelen Webhelyhez és a Webhelyen található bármely információhoz való hozzáférés nem jogszerű. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokon kívülről éri el a Webhelyet, akkor ezt saját felelősségére teszi, az Amerikai Egyesült Államok vagy az Ön joghatósága szerinti törvények értelmében.

Kártalanítás

A jelen Webhelyen található anyagok benyújtása és jogosulatlan felhasználása sértheti a szerzői jogi törvényeket, a védjegyekre vonatkozó törvényeket, a magánélet védelmére és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, egyes hírközlési törvényeket és rendeleteket, valamint egyéb alkalmazandó jogszabályokat. Kizárólag Ön felelős a tetteiért, illetve az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát használó bármely személy tetteiért. Ekként Ön köteles a Vállalatot és annak tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, kapcsolt vállalkozásait, ügynökeit, licencadóit és üzleti partnereit kártalanítani és helyettük helytállni minden olyan költség, kár, kötelezettség és kiadás (beleértve az ügyvédi díjakat) tekintetében, amely bármely harmadik fél arra irányuló követeléséhez vagy kérelméhez kapcsolódóan, abból eredően vagy annak elkerülése céljából merül fel, hogy a Webhely Ön általi használata vagy a Webhely bármely olyan személy általi használata, aki az Ön felhasználónevét és/vagy jelszavát használja, bármely alkalmazandó jogszabályt vagy bármely harmadik fél jogait sérti.

Jogviták

Ezt a Webhelyet a Vállalat a Pennsylvania állambeli Philadelphiában található vállalati központjából irányítja és működteti. A Webhellyel és az azon található információkkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra a pennsylvaniai jog az irányadó (a kollíziós jog elveire való tekintet nélkül). A Webhelyből eredő vagy azzal kapcsolatos minden eljárást kizárólag a megfelelő állami vagy szövetségi bíróságok előtt kell megindítani Philadelphiában, Pennsylvania államban.

A teljes megállapodás

A jelen Általános Szerződési Feltételek képezik a teljes és egyetlen megállapodást a Vállalat és Ön között, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, nyilatkozatot, szavatosságot és egyezséget a Webhellyel kapcsolatban.