Ugrás a tartalomra
Click to open menu
Click to close menü
Begin main content

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

Az FMC Corporation, ideértve annak leányvállalatait és társvállalatait is, elkötelezett az adatvédelem tiszteletben tartása és a jelen tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt előírások szerinti adatvédelem biztosítása iránt. A jelen Tájékoztató rögzíti azon személyes adatok gyűjtésének, felhasználásának, megőrzésének, védelmének és közzétételének gyakorlatát, amelyeket Önnel kapcsolatban gyűjthetünk, amelyeket Ön adhat át részünkre a www.fmc.com vagy más, a jelen Tájékoztatóra hivatkozó webhelyünk, alkalmazásunk vagy adatlapunk használatakor („Webhely”).

A „Személyes adat” egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ vagy vélemény, vagy olyan információ, amely más információval kombinálva egy természetes személy adatait beazonosíthatja.  A jelen Tájékoztató a Webhelyünkön keresztül és offline gyűjtött Személyes adatokra vonatkozik, függetlenül attól, hogy Ön melyik országban tartózkodik. Az FMC Corporation („FMC", „Társaság”, „mi” vagy ezek ragozott alakjai) adatkezelőként felel az Ön Webhelyünk használata során vagy azzal kapcsolatban gyűjtött vagy megadott Személyes adataiért. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Tájékoztatót, hogy megértse az Ön Személyes adatainak kezelésére és tárolására vonatkozó előírásainkat és gyakorlatunkat. Ha Ön az EGT-n vagy az Egyesült Királyságon kívül tartózkodik, a Webhelyünk használatával elfogadja és hozzájárul a jelen Tájékoztatóban leírt gyakorlatokhoz.

Ha Ön az EGT-n vagy az Egyesült Királyságon kívül tartózkodik, a jelen Webhely meglátogatásával vagy bármely szolgáltatásunk igénybevételével Ön elfogadja, hogy Személyes adatait a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kezeljük. Szolgáltatásaink Ön általi igénybevételét és az adatvédelemmel kapcsolatos jogvitákat a jelen Tájékoztató és a Felhasználási feltételeink szabályozzák, ideértve a kártérítés korlátozását és a vitarendezést is.  

A jelen Tájékoztatóban foglaltakat időről időre módosíthatjuk.  

A jelen Tájékoztatóban az alábbi témakörökről olvashat. 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja 

Milyen adatokat gyűjthetünk Önről? 

Milyen módon gyűjthetünk Önről adatokat? 

Cookie-k, pixelek és automatizált adatgyűjtési technológiák 

Hogyan és milyen célokra használjuk az Ön Személyes adatait?

Az Ön Személyes adatainak megosztása 

Nemzetközi adattovábbítás 

Adatbiztonság és az adatok megőrzése 

Gyermekek internetes adatvédelme 

További webhelyekre mutató linkek 

Személyes adatok értékesítésének kizárása  

A jelen Tájékoztató módosításai 

Lépjen kapcsolatba az FMC-vel 

Kalifornia lakosai részére 

EGT/Egyesült Királyság, Brazília és Latin-Amerika lakosai részére 

Ázsia lakosai részére (kivéve Ausztrália és Új-Zéland) 

Ausztrália és Új-Zéland lakosai részére 

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy tájékoztassa Önt arról, hogyan gyűjti, használja fel, teszi közzé és kezeli egyéb módon az FMC az Ön személyes adatait a Webhely használata során, ideértve azokat a Személyes adatokat is, amelyeket Ön ad meg nekünk ezen a Webhelyen, amikor a Kapcsolat menüpontban foglaltak szerint kommunikál velünk.

Fontos, hogy a jelen Tájékoztatót a többi adatvédelmi szabályzattal vagy adatvédelmi tájékoztatóval együtt olvassa el, amelyeket akkor adunk át Önnek, amikor Személyes adatokat gyűjtünk vagy kezelünk, hogy teljes mértékben tisztában legyen azzal, hogyan és miért használjuk fel az Ön adatait. A jelen Tájékoztató kiegészíti a többi tájékoztatót és szabályzatot, és nem célja, hogy azokat felülírja. 

 

Milyen adatokat gyűjthetünk Önről? 

Az Ön hozzájárulásával (amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják) különböző típusú adatokat gyűjthetünk és használhatunk fel Önről, beleértve a személyes adatokat és nem személyes adatokat is. Ezek az adatok magukban foglalják az Ön: 

 • személyazonosító adatait: ideértve a vezetéknevét és keresztnevét; 
 • kapcsolattartási adatait: ideértve az e-mail-címét és telefonszámát (számait); 
 • technikai és eszközadatokat: ideértve a Webhely eléréséhez használt eszköz típusát, az Ön IP-címét, az egyedi eszközazonosítót (például a mobileszköz által használt mobiltelefonszámot), hálózati információkat, operációs rendszert és platformot, a böngésző típusát és verzióját, az Ön időzóna-beállításait, a böngésző plug-in típusait és verzióit, valamint a Webhely eléréséhez használt eszközök egyéb technológiai adatait;
 • megkeresési adatokat: ideértve a Webhelyen keresztül benyújtott megkeresések vagy támogatási kérelmek részleteit, valamint az Ön által ezen kommunikáció során megadott személyes adatokat
 • a webhely interakciós adatait: ideértve az Ön Webhelyünkre vezető, ott megtett és onnan távozó kattintási útvonalát (beleértve a dátumot és az időt), a teljes URL(eke)t, az Ön által megtekintett oldalakat, az Ön által keresett kulcsszavakat, az oldal válaszidejét, a letöltési hibákat, az egyes oldalakon tett látogatások hosszát, az oldalon észlelt interakciókra vonatkozó információkat (például görgetés, kattintások és egérmozgatás), illetve az oldalról történő elnavigáláshoz használt módszereket; valamint 
 • kommunikációs adatokat: ideértve az Ön kommunikációs preferenciáit. 

Bármilyen célból gyűjthetünk, felhasználhatunk és megoszthatunk összesített adatokat, például statisztikai vagy demográfiai adatokat. Az összesített adatok az Ön Személyes adataiból is származhatnak, de nem minősülnek Személyes adatnak, mivel ezek az adatok sem közvetlenül, sem közvetetten nem kapcsolhatók az Ön személyéhez. Összesíthetjük például az Ön webhely-interakciós adatait, hogy kiszámítsuk a Webhely egy adott funkcióját elérő felhasználók százalékos arányát, vagy hogy meghatározzuk a Webhelyünket egy adott országból vagy régióból meglátogató felhasználók százalékos arányát. Abban az esetben azonban, ha az összesített adatokat az Ön Személyes adataival egyesítjük vagy kapcsoljuk össze és így azok Önre vonatkoztathatók, akkor az egyesített adatokat Személyes adatként kezeljük, amelyeket a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint használunk fel.

A Webhelyen keresztül nem gyűjtünk Önről semmilyen különleges Személyes adatot (ennek meghatározását a vonatkozó adatvédelmi törvények tartalmazzák, és ide tartozhatnak az Ön faji vagy etnikai származására, vallási, erkölcsi vagy világnézeti meggyőződésére, szexuális életére, szexuális irányultságára, politikai véleményére, szakszervezeti tagságára, egészségi (és mentális) állapotára vonatkozó információk, valamint a genetikai és biometrikus adatai; pénzügyi adatai, például számlaszámok). Nem gyűjtünk semmilyen információt büntetett előéletre vagy büntetőjogi felelősség megállapítására, illetve bűncselekményekre vonatkozóan sem.

AMENNYIBEN ÖN NEM ADJA MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Amennyiben a jogszabályok vagy az Önnel kötött szerződés feltételei alapján Személyes adatokat kell gyűjtenünk, és Ön a kérésünkre nem adja meg ezeket az adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött vagy megkötni kívánt szerződést (például, hogy árut vagy szolgáltatást nyújtsunk Önnek). Ilyen esetben előfordulhat, hogy le kell mondanunk a tőlünk rendelt terméket vagy szolgáltatást, de erről értesíteni fogjuk Önt.

Milyen módon gyűjthetünk Önről adatokat? 

Az Ön hozzájárulásával (amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják) a következő módokon gyűjthetünk Önről adatokat:  

 • Önnel folytatott közvetlen interakció során.
 • Ön információkat (például Személyes adatokat) adhat át nekünk adatlapok kitöltésével, vagy ha telefonon, e-mailben vagy más módon megkeres bennünket. Ide tartozik az is, ha Ön információt ad meg egy kérés vagy támogatási kérelem Webhelyünkön vagy más módon történő benyújtásakor, vagy problémát jelent be a Webhellyel kapcsolatban.  
 • Automatizált technológiák vagy interakciók.
 • Ahogy Ön belép a Webhelyünkre, automatikusan gyűjthetünk technikai adatokat az Ön készülékéről/eszközéről, böngészési műveleteiről és mintáiról a fentebb meghatározottak szerint. Ezeket az információkat cookie-k, szervernaplók és más hasonló technológia segítségével gyűjtjük. Akkor is kaphatunk Önről technikai adatokat, ha olyan webhelyekre látogat, amelyek a mi cookie-jainkat használják. Ezek a technikai adatok és információk Személyes adatokat is tartalmazhatnak. Erről további részleteket a Cookie szabályzatunkban olvashat.
 • Más forrásokból (pl. harmadik felektől) kapott információk.
 • Harmadik felektől, például üzleti partnerektől, a műszaki szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóktól, reklámtevékenységet végző hálózatoktól, elemző szolgáltatóktól és keresési információk szolgáltatóitól, például a Google-től is kaphatunk Önről adatokat. Ezek a harmadik felek lehetnek belső és külső harmadik felek, vagyis az Ön országában vagy régiójában, illetve azon kívül működő társaságok is (lásd: Személyes adatainak közzététele).

Cookie-k, pixelek és automatizált adatgyűjtési technológiák 

Az FMC a jelen Tájékoztatóban és a Cookie szabályzatban foglaltak szerint, valamint az Ön hozzájárulásával (amennyiben a vonatkozó jogszabályok előírják) cookie-kat és egyéb nyomkövetési technológiákat alkalmazhat a Webhelyen, a mobilalkalmazásokban és a közösségi média oldalain. A cookie egy kis adatfájl, amelyet egy webszerver küld az Ön böngészőjének, és amelyet az Ön eszközének merevlemeze vagy ideiglenes memóriája tárol. Webhelyünk cookie-kat használ annak érdekében, hogy személyre szabottabb felhasználói élményt nyújthassunk Önnek. Lehetővé teszi, hogy Webhelyünket továbbfejlesszük, mivel segítségükkel:  

 • felmérhetjük látogatóközönségünk méretét és használati szokásait (ideértve az ismétlődő és a regisztrált vagy nem regisztrált felhasználók általi használat mértékének meghatározását); 
 • a tartalmat a felhasználók érdeklődése és viselkedése szerint alakíthatjuk; 
 • forgalmi adatokat mérhetünk, ideértve, hogy Webhelyünk melyik részeit látogatják a felhasználók, valamint összesített látogatói mintákat; 
 • megérthetjük, miben hasonlóak és miben különböznek egymástól a felhasználói szokások; valamint 
 • felismerhetjük Önt, amikor visszatér a Webhelyünkre. 

Ezt a felmérést arra használjuk fel, hogy minden egyes új élményt egyre jobbá tegyünk a Webhelyünkön. A leiratkozáshoz kövesse az általunk, vagy a harmadik fél hirdetési társaságok és hálózatok által küldött elektronikus marketinganyagokban található linkeket.

Ön bármikor megváltoztathatja a cookie-kra vonatkozó beállításokat az internetes böngészőjében, vagy törölheti a cookie-kat, kivéve azokat az alapvető cookie-kat, amelyek a Webhely alapvető funkcióinak biztosításához, például a Webhely biztonságához és a felhasználói forgalom irányításához szükségesek. A megfelelő böngészőbeállítás használatával vagy a Webhelyen található cookie-kra figyelmeztető ablak „Elutasítás" gombjára kattintva Ön is elutasíthatja a böngésző cookie-k elfogadását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha letiltja a cookie-kat, a Webhelyünk egésze vagy része(i) elérhetetlenné válhatnak, és előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően. Ha nem módosítja böngészője beállításait a cookie-k elutasítására, vagy nem utasítja el a cookie-kat a cookie-kra figyelmeztető ablakban, rendszerünk használni fogja azokat. Az általunk használt cookie-król, azok felhasználási céljairól, illetve a cookie-k használatával kapcsolatos választási lehetőségeiről részletes tájékoztatást a Cookie szabályzatunkban talál.

Webhelyeink és e-mailjeink tartalmazhatnak webjelzőket (kis átlátszó beágyazott képeket vagy objektumokat, más néven átlátszó gif-eket, pixel-tageket és egypixeles gif-eket), amelyek lehetővé teszik számunkra például a webhely látogatóinak vagy az e-mail olvasóinak számlálását és más hasonló statisztikák összeállítását, például a webhely tartalmának népszerűségét vagy a rendszer és a szerver sértetlenségének ellenőrzését.

Cookie-k, pixelek és más nyomkövetési technológiák harmadik felek általi használata

A Webhelyünkön található egyes tartalmakat vagy alkalmazásokat, ideértve a hirdetéseket is, harmadik felek szolgáltatják, amelyek lehetnek hirdetők, hirdetési hálózatok és szerverek, tartalomszolgáltatók és alkalmazásszolgáltatók. Ezek a harmadik felek önmagukban, illetve webjelzőkkel vagy más nyomkövetési technológiákkal együtt is használhatnak cookie-kat arra, hogy információkat gyűjtsenek Önről, amikor Ön a Webhelyünkre látogat. Ezen harmadik felek az összegyűjtött információkat összekapcsolhatják az Ön Személyes adataival, vagy az Ön online tevékenységeiről különböző időpontokban és különböző webhelyeken vagy más online szolgáltatások során is gyűjthetnek információkat, akár Személyes adatokat is. Ezeket az információkat felhasználhatják arra, hogy érdeklődés-alapú (viselkedésalapú) reklámokat vagy más célzott tartalmat nyújtsanak Önnek.

Nem ellenőrizzük, hogy ezek a harmadik fél által használt nyomkövetési technológiák hogyan működnek, vagy milyen módon használják fel az összegyűjtött adatokat. Ha bármilyen kérdése van egy hirdetéssel vagy más célzott tartalommal kapcsolatban, kérjük, forduljon közvetlenül a szolgáltatóhoz.

Nyomkövetés tiltása

Rendszereink jelenleg nem ismerik fel a böngészők nyomkövetést tiltó kéréseit. Bizonyos nyomkövetési funkciókat Ön is letilthat (például a cookie-k elutasításával); vagy leiratkozhat a célzott reklámokról a fenti utasításokat követve. 

Hogyan és milyen célokra használjuk az Ön Személyes adatait? 

Személyes adatait csak akkor használjuk fel, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, és ha a vonatkozó jogszabályok megkövetelik, minden esetben az Ön beleegyezését kérjük ehhez. Személyes adatait felhasználhatjuk például arra, hogy termékeket biztosítsunk Önnek, szolgáltatásokat kínáljunk, kommunikáljunk Önnel és/vagy egyéb üzleti tevékenységeket végezzünk, például az adatok felhasználásával javítsuk és személyre szabjuk az Ön élményeit, illetve bármely más olyan célra, amelyhez Ön hozzájárulását adta (ha a vonatkozó jogszabályok előírják). Egyébként az Ön Személyes adatait a következő esetekben használjuk fel:

Az Önnel kötött szerződés teljesítése vagy az Önnel történő szerződéskötéshez szükséges lépések megtétele, ideértve a következőket is: 

 • új ügyfélként történő regisztráció;  
 • az Ön által kért információk, termékek, szolgáltatások és támogatás megadása;  
 • azon célok teljesítése, amelyek miatt Ön az adatokat megadta, vagy amelyeket az adatok gyűjtésekor leírtunk; valamint 
 • értékesítés utáni támogatás és ügyfélszolgálat biztosítása

Amennyiben jogos érdekeink (vagy egy harmadik fél jogos érdekei) miatt szükséges, és az Ön érdekei és alapvető jogai nem írják felül ezeket az érdekeket, ideértve a következőket is: 

 • annak biztosítása, hogy Webhelyünk tartalmát az Ön és az Ön számítógépe számára leghatékonyabb módon jelenítsük meg; 
 • Webhelyünk és alkalmazásaink kezelése, valamint belső műveletek végrehajtása (ideértve a hibaelhárítási, adatelemzési, tesztelési, kutatási, statisztikai és felmérési célokat is);
 • Webhelyünk, termékeink vagy szolgáltatásaink, marketingtevékenységünk, illetve ügyfélkapcsolataink és ügyfélélményünk fejlesztése;  
 • interaktív, közösségi média vagy más hasonló funkciók biztosítása Webhelyünkön keresztül; 
 • Webhelyünk, alkalmazottjaink és/vagy működésünk biztosítása és védelme (ideértve a hibaelhárítást, a rendszerkarbantartást, a támogatást, a jelentéstételt és az adatok tárolását);  
 • az Önnek és másoknak kínált hirdetések hatékonyságának mérése vagy megértése, valamint az Ön számára releváns tartalmak és/vagy hirdetések közzététele;
 • kivéve, ha az EGT, az Egyesült Királyság vagy Brazília jogszabályai ezt előírják, értesítjük Önt a Webhelyünkkel, a Tájékoztató feltételeivel, termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos változásokról, valamint számviteli nyilvántartást és bizonylatokat vezetünk az online értékesítésről. 

Amikor az Ön Személyes adatait jogos érdekeink alapján kezeljük, ilyen jogos érdek lehet az Ön adatainak felhasználása üzleti tevékenységeink folytatásához és fejlesztéséhez, valamint termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítéséhez annak érdekében, hogy vállalkozásunkat hatékonyan és nyereségesen működtessük, miközben a Személyes adatok felhasználását azokra a célokra korlátozzuk, amelyek üzleti tevékenységünk folytatását és fejlesztését támogatják.  

 • Jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében (amennyiben azt az EGT, az Egyesült Királyság, Brazília vagy más érintett ország jogszabályai előírják): 
 • értesítjük Önt a Webhelyünkkel, a Tájékoztató feltételeivel, termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos változásokról; valamint 
 • számviteli nyilvántartást és bizonylatokat vezetünk az online értékesítésről. 
 • Ha Ön ahhoz hozzájárulását adta (amennyiben azt az EGT, az Egyesült Királyság, Brazília vagy más érintett ország jogszabályai előírják): 
 • Marketingüzeneteket küldünk Önnek e-mailben vagy levélben. 
 • Amennyiben a jogaink gyakorlásához szükséges bármely bírósági, közigazgatási vagy választottbírósági eljárás során 

A nem személyes adatokat (például összesített adatokat) bármilyen üzleti célra felhasználhatjuk. 

Az adatkezelés céljának módosítása

Az Ön személyes adatait csak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint, az adatgyűjtéskor megjelölt célra, a hozzájárulásában foglalt célokra, vagy olyan esetekben használjuk fel, ha észszerű módon úgy véljük, hogy más célra kell felhasználnunk, amely cél közvetlenül kapcsolódik az eredeti célhoz és annak megfelel. Ha szeretne magyarázatot kapni azzal kapcsolatban, hogy az új cél szerinti adatkezelés milyen módon felel meg az eredeti célnak, kérjük, keressen meg bennünket.

Amennyiben a Személyes adatait nem kapcsolódó célra kell felhasználnunk, értesíteni fogjuk Önt és elmagyarázzuk, milyen jogalap teszi ezt lehetővé, és ha a vonatkozó jogszabályok előírják, előzetes hozzájárulását kérjük. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Személyes adatait tudomása vagy hozzájárulása nélkül is kezelhetjük, ha azt a jogszabályok előírják vagy lehetővé teszik. 

Az Ön Személyes adatainak megosztása 

A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben (és ha a vonatkozó jogszabályok előírják, az Ön hozzájárulásával) megoszthatjuk az Önnel kapcsolatos információkat az alábbi felekkel a jelen Tájékoztatóban foglalt célokra.  

 • Az FMC vállalatcsoportján belül.  Személyes adatait megoszthatjuk belső harmadik felekkel (az FMC társvállalataival és leányvállalataival) a jelen Tájékoztatóban foglalt célokra. Az FMC a világ minden táján rendelkezik társvállalatokkal és leányvállalatokkal. 
 • Szolgáltatóinkkal. Személyes adatait megoszthatjuk belső és külső vállalatokkal vagy szervezetekkel, ideértve a leányvállalatokat, társvállalatokat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó nem FMC társaságokat, például technológiai támogatást nyújtó szolgáltatókat, adatelemző szolgáltatókat és marketingszolgáltatókat. Ezen harmadik felek minden esetben kötelesek megfelelő adatvédelmet és biztonsági védelmet alkalmazni, és az adatokat kizárólag azzal a céllal használhatják fel, hogy az FMC számára szolgáltatásokat nyújtsanak. Személyes adatait olyan külső vállalatokkal vagy szervezetekkel is megoszthatjuk, amelyek velünk együttműködve eljuttatják a termékeket vagy szolgáltatásokat Önnek.
 • Az Ön adatait átvevő harmadik felektől megköveteljük, hogy tartsák tiszteletben az Ön Személyes adatainak biztonságát, és azokat a törvényeknek megfelelően kezeljék. Nem tesszük lehetővé a harmadik fél szolgáltatóinknak, hogy az Ön Személyes adatait olyan módon használják fel, amelyet az illetékes joghatóság(ok) törvényei nem engedélyeznek. Ez azt jelenti, hogy nem engedjük meg harmadik fél szolgáltatóinknak, hogy az Ön Személyes adatait saját céljaikra használják fel, és csak azt engedélyezzük számukra, hogy az Ön Személyes adatait a megadott célokra, a mi utasításaink szerint kezeljék.
 • Üzleti tranzakciók és átruházások során. Az FMC megvásárolhat, eladhat, átalakíthat vagy más módon átszervezhet egy vagy több üzletágat, illetve részvényeket vagy eszközöket adhat el, például értékesítés, egyesülés, átszervezés vagy felszámolás eredményeként. Ilyen tranzakciók során olyan leendő vevőknek vagy partnereknek adhatjuk át az Ön adatait, akik titoktartási megállapodást kötöttek az FMC-vel, valamint könyvelők, banki ügyintézők, ügyvédek és más tanácsadók részére. Ha az üzleti vállalkozásunkban változás történik, az új tulajdonosok a jelen Tájékoztatóban meghatározott módon használhatják fel az Ön személyes adatait.
 • Törvényi megfelelés, jogaink és mások jogainak védelme érdekében. Személyes adatait hozzáférhetővé tehetjük, ha jóhiszemű módon úgy véljük, hogy arra szükség van a jogszabályok, jogi eljárás, bírósági végzés vagy idézés teljesítéséhez, vagy ha úgy véljük, hogy ez szükséges vagy helyénvaló a Webhely vagy az alkalmazás felhasználási feltételeinek érvényesítéséhez vagy alkalmazásához. Az Ön adatait hozzáférhetővé tehetjük kormányzati vizsgálatban történő együttműködés, egy esetleges bűncselekmény, például csalás vagy személyazonosság-lopás megelőzése vagy kivizsgálása, illetve online felhasználási feltételeink vagy egyéb megállapodásaink érvényesítése vagy alkalmazása érdekében; peres vagy vitarendezési eljárással kapcsolatban; valamint saját jogaink vagy tulajdonunk, illetve mások jogainak, tulajdonának, biztonságának vagy felhasználásának védelme érdekében. Személyes adatait hozzáférhetővé tehetjük szükség szerint a megadott cél teljesítése érdekében, vagy bármely más olyan célra is, amelyet az adatok megadásakor írásban közlünk Önnel, vagy ami az Ön hozzájárulásának megfelel.  

Nem személyes adatokat korlátozások nélkül megoszthatunk. 

Nemzetközi adattovábbítás 

Az FMC egy nemzetközi vállalat, amelynek központja az Egyesült Államokban található. A Webhelyünkön és alkalmazásainkon keresztül Önnek kínált szolgáltatások részeként, valamint a szokásos üzleti tevékenységünk keretében az Ön által átadott információk (ideértve a Személyes adatokat is) továbbításra kerülhetnek az Ön lakóhelyén kívüli országokba is. Szervereink, adatbázisaink és szolgáltatóink az Egyesült Államokban vagy az Ön lakóhelyén kívüli más országokban is lehetnek. Az egyes országok különböző adatvédelmi törvényekkel és előírásokkal rendelkeznek, és előfordulhat, hogy egyes országok nem nyújtanak megfelelő védelmet az Ön lakóhelye szerinti országból származó Személyes adatok vonatkozásában.  

Betartjuk a Személyes adatok nemzetközi továbbítására vonatkozó jogszabályokat, általában a jogszabályban előírt adatvédelmi megállapodások megkötésével, amelyek - adott esetben - általános szerződési feltételeket, kötelező erejű vállalati szabályokat vagy egyéb utasításokat vagy intézkedéseket tartalmaznak, amelyeket az illetékes szabályozó hatóság időről időre meghatározhat, frissíthet, módosíthat, leválthat vagy hatálytalaníthat.

Egyes adatvédelmi törvények és jogszabályok további követelményeket is előírhatnak, amelyeknek meg kell felelnünk, mielőtt a Személyes adatokat az adatgyűjtés területén kívülre továbbítanánk, ideértve többek között az Ön kifejezett hozzájárulásának megszerzését és a helyi törvények és jogszabályok által előírt biztonsági értékelések elvégzését.

A fentiek értelmében az Ön Személyes adataihoz a rendészeti és/vagy szabályozó hatóságok is hozzáférhetnek az érintett joghatóság vonatkozó törvényeinek megfelelően.  

Ha Ön az EGT-n vagy az Egyesült Királyságon kívül tartózkodik, Személyes adatai megadásával vagy a Webhely használatával Ön a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben hozzájárul Személyes adatainak a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerinti továbbításához, tárolásához és kezeléséhez.  

 

Adatbiztonság és az adatok megőrzése 

Az Ön Személyes adatainak biztonsága 

Minden, általunk észszerűnek tartott fizikai, technikai és adminisztratív biztonsági intézkedést megteszünk az Ön Személyes adatai bizalmas jellegének, sértetlenségének és biztonságának védelme érdekében. Az Önről kapott információkat az általunk vagy külső szolgáltatóink által üzemeltetett számítógépes rendszerekben és adatbázisokban tároljuk. Minden szükséges lépést megteszünk a hozzáférés korlátozása érdekében, és szükség esetén titkosítással és rosszindulatú szoftverek elleni védelemmel látjuk el Személyes adatait. A Személyes adatokat az Ön eszközén gyűjtjük és tároljuk alkalmazásadat-gyorsítótárak és böngésző cookie-k segítségével.

Ön is fontos szerepet játszik Személyes adatai biztonságának védelmében, és gondossággal kell eljárnia az információk közzétételével, valamint kommunikációja és eszközei védelmével kapcsolatban. Abban az esetben, ha jelszót adtunk Önnek (vagy Ön jelszót választott) Webhelyünk vagy alkalmazásaink bizonyos részeinek eléréséhez, az Ön felelőssége, hogy ezt a jelszót bizalmasan kezelje. Kérjük, hogy ne ossza meg jelszavát senki mással.

Az Ön Személyes adatainak megőrzése 

Általános szabályként a Személyes adatokat csak addig őrizzük meg, ameddig az észszerű módon szükséges az adatgyűjtés céljainak teljesüléséhez, ideértve a jogi, szabályozói, adózási, számviteli vagy jelentési követelmények teljesítését is. Személyes adatainak egyes elemeit általában az elévülési idő lejártáig őrizzük meg, például azért, hogy pontos nyilvántartást vezessünk a velünk folytatott szerződéses ügyleteiről, hogy jogi igényt terjeszthessünk elő vagy védhessünk meg. Egyes esetekben a Személyes adatokat ettől eltérő ideig is megőrizhetjük, például ha erre jogszabályi előírások alapján kötelesek vagy jogosultak vagyunk, vagy ha ezt jogi eljárás, hatóság vagy más illetékes kormányzati szerv követeli meg tőlünk, a szükséges ideig.  Reklamáció esetén is megőrizhetjük hosszabb ideig a Személyes adatait, vagy ha észszerű okunk van azt feltételezni, hogy a köztünk lévő jogviszony vonatkozásában peres eljárás várható. 

Egyes esetekben kutatási vagy statisztikai célokra anonimizálhatjuk Személyes adatait (így azok többé nem hozhatók kapcsolatba Önnel); ilyen esetben ezeket az adatokat minden további értesítés nélkül korlátlan ideig megőrizhetjük. 

Amennyiben a jogszabályok előírják, minden tőlünk elvárható lépést megteszünk Személyes adatai megsemmisítése vagy a beazonosíthatóság megszüntetése érdekében, ha azokra már nincs szükség az adatgyűjtés céljainak és/vagy az Ön hozzájárulásában foglalt célok teljesítéséhez.

Gyermekek internetes adatvédelme 

Webhelyünket nem irányítjuk kiskorúakhoz, és szándékosan nem gyűjtünk Személyes adatokat 18 év alatti (vagy a helyi jogszabályokban meghatározott korú) gyermekektől. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy tévedésből vagy véletlenül, megfelelő hozzájárulás nélkül gyűjtöttünk vagy kaptunk Személyes adatokat 18 év alatti gyermektől, azokat törölni fogjuk. Ha úgy véli, hogy tévedésből vagy véletlenül 18 év alatti gyermektől vagy gyermekről gyűjtöttünk adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a DataPrivacy@fmc.com címen.

További webhelyekre mutató linkek 

Webhelyünk időről időre tartalmazhat harmadik felek, köztük partnereink és társvállalataink webhelyeire, beépülő moduljaira, szolgáltatásaira és/vagy alkalmazásaira mutató linkeket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ilyen linkekre való kattintás vagy az ilyen kapcsolódás engedélyezése lehetővé teheti a harmadik fél számára, hogy adatokat gyűjtsön vagy osszon meg Önről. Ezek a webhelyek és a rajtuk keresztül elérhető szolgáltatások saját adatvédelmi tájékoztatóval rendelkeznek, ezért nem vállalunk felelősséget ezen tájékoztatókért, illetve a webhelyeken vagy szolgáltatásokon keresztül esetlegesen gyűjtött tartalmakért vagy Személyes adatokért, vagy ezen webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért. Javasoljuk, hogy olvassa el minden egyes meglátogatott webhely adatvédelmi tájékoztatóját.

Személyes adatok értékesítésének kizárása 

Személyes adatait nem értékesítjük.  

A jelen Tájékoztató módosításai

Rendszeresen felülvizsgáljuk szabályzatainkat, így ez a Tájékoztató is időről időre módosulhat. Ilyen esetben a módosításokat ezen az oldalon tesszük közzé, és ha szükséges, értesítjük Önt (közvetlenül e-mailben vagy SMS-ben, vagy közvetve, amikor legközelebb meglátogatja a Webhelyet). Ha a vonatkozó jogszabályok előírják, hozzájárulását kérjük a lényeges módosítások esetén. Az új Tájékoztatót ez esetben megjelenítjük a képernyőn, és ha szeretné Webhelyünket tovább használni, arra kérhetjük, hogy olvassa el és fogadja el a módosításokat. Kérjük, rendszeresen látogasson vissza, hogy megismerje Tájékoztatónk frissített vagy módosított változatait.

Fontos, hogy az Önről tárolt Személyes adatok pontosak és aktuálisak legyenek. Kérjük, tájékoztasson bennünket, ha az Önnel folytatott jogviszonyunk alatt Személyes adatai megváltoznak.

Lépjen kapcsolatba az FMC-vel 

Az FMC székhelye a 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA, 19104, Egyesült Államok címen található. Kérjük, hogy az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel és kéréseivel forduljon hozzánk a székhelyünkön (Adatvédelmi részlegünkön), vagy írjon nekünk a DataPrivacy@fmc.com e-mail-címre. 

Kalifornia lakosai részére 

Ha Ön kaliforniai lakos, a kaliforniai törvények értelmében további adatvédelmi jogai lehetnek, ideértve a 2018. évi kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvényt (California Consumer Privacy Act, „CCPA"). További információkat a kaliforniai lakosok számára készült kiegészítő tájékoztatónkban olvashat.

EGT/Egyesült Királyság, Brazília és Latin-Amerika lakosai részére 

Az Ön jogai 

Az Önre és a Személyes adataira irányadó jogszabályoktól függően Önt bizonyos jogok illetik meg a Személyes adataival kapcsolatban. Ha szeretné a vonatkozó jogszabályok alapján Önt megillető jogát vagy jogait gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a DataPrivacy@fmc.com címen.

 • Megerősítés, hozzáférés, helyesbítés és törlés – Ön jogosult megerősítést kérni, hozzáférni és másolatot kapni az általunk tárolt Személyes adatairól, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan adatok helyesbítését, és bizonyos körülmények között kérheti személyes adatainak törlését is. Kérelmeit a vonatkozó jogszabályokban előírt határidőben és módon válaszoljuk meg.
 • Csak az EGT, Egyesült Királyság, Brazília és Panama lakosai esetében: Adathordozhatóság – Ön jogosult kérni, hogy Személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban továbbítsuk Önnek vagy egy Ön által kiválasztott harmadik félnek. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az EGT-ben és az Egyesült Királyságban ez a jog csak az automatizált módon feldolgozott Személyes adatokra vonatkozik, amelyek felhasználásához Ön eredetileg hozzájárult, vagy amelyeket az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez használtuk fel.
 • Csak az EGT és az Egyesült Királyság lakosai: Az adatkezelés korlátozása – Ön az alábbi esetekben kérheti Személyes adatai kezelésének felfüggesztését: 
 • ha azt szeretné, hogy ellenőrizzük az adatok pontosságát;  
 • ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, hogy töröljük Személyes adatait; 
 • ha Ön kéri, hogy az adatokat akkor is őrizzük meg, ha már nincs rájuk szükségünk, mert jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van rájuk; vagy  
 • Ön tiltakozott az adatai felhasználása ellen, de ellenőriznünk kell, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatok felhasználásához. 

Amennyiben Személyes adatai korlátozás alá esnek, azokat csak az Ön hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy a vonatkozó jogszabályok által megengedett módon kezeljük. 

 • A hozzájárulás visszavonása – Önnek jogában áll visszavonni az adatkezelési tevékenységekhez adott hozzájárulását, amennyiben adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása.  Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha visszavonja hozzájárulását, előfordulhat, hogy bizonyos információkat nem tudunk Önnek átadni. Erről a hozzájárulás visszavonásakor tájékoztatni fogjuk Önt.  
 • Csak az EGT és az Egyesült Királyság lakosai: az adatkezelés elleni tiltakozás – Önnek jogában áll tiltakozni a Személyes adatok kezelése ellen, amennyiben jogos érdekekre hivatkozunk az adatkezelés során, és úgy érzi, hogy ez hatással van az Ön alapvető jogaira és szabadságaira. Önnek joga van továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az adatait közvetlen üzletszerzési célból kezeljük. Ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, abba kell hagynunk azt, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben jogos érdekre hivatkozunk az adatkezelés jogalapjaként, úgy véljük, hogy bizonyítani tudjuk a kényszerítő erejű jogos ok meglétét, de minden esetet egyedi alapon fogunk mérlegelni.  
 • Csak Brazília lakosai: az adatkezelés elleni tiltakozás – Önnek jogában áll tiltakozni a Személyes adatok kezelése ellen, amennyiben a hozzájáruláson kívül más jogalapra hivatkozunk, és megsértjük a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat. 
 • Csak Mexikó lakosai: az adatkezelés elleni tiltakozás  – Önnek bármikor jogában áll tiltakozni a Személyes adatok kezelése ellen. Felhívjuk figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elutasíthatjuk az Ön tiltakozásra, (helyesbítésre vagy törlésre) vonatkozó kérelmét, vagy megtagadhatjuk a hozzáférését, például ha nem Ön a Személyes adatok tulajdonosa (vagy nem megfelelően meghatalmazott törvényes képviselője), vagy ha egy harmadik fél jogai sérülnek; ha olyan jogi akadály áll fenn vagy illetékes hatóság határozata van érvényben, ami korlátozza a Személyes adatokhoz való hozzáférést, vagy ami nem engedélyezi a helyesbítést, törlést vagy tiltakozást, illetve ha törlési vagy tiltakozási kérelmet már benyújtottak.

Emellett joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, ha úgy véli, hogy a Személyes adatainak általunk történő kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat. Brazíliában joga van panaszt tenni a fogyasztóvédelmi hatóságoknál is. 

Személyes adatok továbbítása 

A Személyes adatokat továbbíthatjuk az Egyesült Államokba vagy más olyan országokba is, ahol tevékenységet folytatunk. Előfordulhat, hogy az Európai Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Államok és más országok nem nyújtanak megfelelő védelmet a Személyes adatok vonatkozásában. Az FMC vállalatcsoporton belüli adattovábbítást az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételek (ezek másolatát a DataPrivacy@fmc.com e-mail-címre küldött kérésre átadjuk Önnek) vagy hasonló feltételek alapján végezzük. Hasonlóképpen, ha egy szolgáltató igénybevételéhez a Személyes adatokat a származási országból olyan országba kell továbbítanunk, amely az Európai Bizottság véleménye szerint nem nyújt megfelelő védelmet a Személyes adatok vonatkozásában, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket alkalmazzuk.

Csak Brazília és Argentína lakosai: A nemzetközi adattovábbításnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogalapnak, valamint az illetékes szabályozó hatóság által előírt utasításoknak és általános szerződési feltételeknek. Ilyen utasítások hiányában az Európai Bizottság által jóváhagyott általános szerződési feltételeket alkalmazzuk.

Csak Mexikó lakosainak: A nemzetközi adattovábbításnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban meghatározott jogalapnak, és ha a Személyes adatait olyan joghatóságba továbbítjuk, amely nem nyújt ugyanolyan szintű adatvédelmet, mint az Ön országa, akkor (szerződés szerint is) az Ön országának előírásai szerint járunk el. 

Lépjen velünk kapcsolatba 

A DataPrivacy@fmc.com e-mail-címre küldött levél mellett felkeresheti az FMC Adatvédelmi részlegét is az alábbi címen: FMC Corporation, Data Privacy Office, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA, 19104, Egyesült Államok.  

Ázsia lakosai részére (kivéve Ausztrália és Új-Zéland) 

A Személyes adatok kezeléséért felelős adatkezelő 

A jelen pontban az „FMC" és „mi” kifejezések az FMC Corporationt jelentik, amely az Ön Személyes adatai adatkezelőjeként jár el.  

Nemzetközi adatkezelés 

Előfordulhat, hogy Személyes adatait a lakóhelye szerinti joghatóságon kívülre továbbítjuk, ideértve az Egyesült Államokat is. 

Az Ön érintetti jogai 

A vonatkozó jogszabályok bizonyos jogokat biztosítanak Önnek a Személyes adatai vonatkozásában, ideértve az alábbiakat is: 

 • Hozzáférés a Személyes adatokhoz és tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatban;  
 • A Személyes adatok helyesbítése, ha azok pontatlanok vagy hiányosak;  
 • Bizonyos esetekben a Személyes adatok törlése;  
 • A Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása;  
 • Tiltakozás az automatizált döntéshozás ellen;  
 • Az Ön fiókjának törlése;  
 • Panasz beküldése hozzánk vagy az illetékes adatvédelmi hatósághoz.  

Kérjük, ezen kérelmét a Lépjen velünk kapcsolatba menüpontban található e-mail-címre küldje meg.  

Lépjen velünk kapcsolatba 

A DataPrivacy@fmc.com e-mail-címre küldött levél mellett felkeresheti az FMC Adatvédelmi részlegét is az alábbi címen: FMC Corporation, Data Privacy Office, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA, 19104, Egyesült Államok.  

AUSZTRÁLIA ÉS ÚJ-ZÉLAND LAKOSAI RÉSZÉRE  

A jelen pontban az „FMC" és „mi” kifejezések az FMC Corporation-t jelentik, amely az Ön Személyes adatai adatkezelőjeként (vagy az adatok gyűjtésével és tárolásával megbízott társaságként) jár el.  

Nemzetközi adatkezelés 

Amennyiben Ön ausztrál lakos, előfordulhat, hogy Személyes adatait Ausztrálián kívülre továbbítjuk, ideértve az Egyesült Államokat is. 

Amennyiben Ön új-zélandi lakos, előfordulhat, hogy Személyes adatait Új-Zélandon kívülre továbbítjuk, ideértve az Egyesült Államokat is. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy azok a személyek, akiknek Új-Zélandon kívül adjuk át az Ön Személyes adatait, kötelesek legyenek a 2020-as adatvédelmi törvényben foglaltakhoz hasonló garanciákat nyújtani, például szerződéses adatvédelmi kötelezettségek révén, vagy azáltal, hogy a címzettre olyan ország törvényei vonatkozzanak, amelyek hasonló védelmet biztosítanak. Ön azonban tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy Személyes adatainak külföldi címzettjei nem kötelesek olyan adatvédelmet biztosítani, ami a 2020-as adatvédelmi törvényben foglaltakhoz hasonló garanciákat nyújtana.

Az Ön érintetti jogai 

Megtudhatja, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önnel kapcsolatban. Hozzáférést kérhet a Személyes adataihoz, és kérheti azok helyesbítését, ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok, hiányosak vagy elavultak. Ha szeretne hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatban tárolt Személyes adataihoz, vagy szeretné azok helyesbítését kérni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken.

Egyes esetekben előfordulhat, hogy nem hagyjuk jóvá az Önnel kapcsolatban tárolt adatok helyesbítésére irányuló kérelmét. Ilyen esetben tájékoztatni fogjuk Önt erről, valamint arról, hogy miért nem hagyjuk jóvá a helyesbítési kérelmet. 

Kérelmét e-mailben küldheti meg az alábbi elérhetőségünkre. 

Panasztétel

Ha szeretne panaszt tenni azzal kapcsolatban, ahogy valamely adatvédelmi kérdést kezeltünk, ideértve a személyes adataihoz való hozzáférés vagy azok helyesbítése iránti kérelmét, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. Elérhetőségeinket lentebb találja.

Megvizsgáljuk a panaszát, és eldöntjük, hogy igényel-e további vizsgálatot. Értesíteni fogjuk Önt a vizsgálat és az azt követő esetleges belső vizsgálatok eredményéről.

Ha továbbra sem elégedett azzal, ahogy az adatvédelmi kérdést kezeltük, független tanácsadóhoz fordulhat, vagy felkeresheti az Ausztrál Adatvédelmi Biztos Hivatalát (www.oaic.gov.au), hogy útmutatást kapjon, milyen egyéb intézkedési lehetőségek állnak rendelkezésére.

Lépjen velünk kapcsolatba 

A DataPrivacy@fmc.com e-mail-címre küldött levél mellett felkeresheti az FMC Adatvédelmi részlegét is az alábbi címen: FMC Corporation, Data Privacy Office, 2929 Walnut Street, Philadelphia, PA, 19104, Egyesült Államok.  

Forrás: https://www.fmc.com/en/privacy-policy