Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Coragen® Insecticide

Het krachtige Coragen® insecticide op basis van Rynaxypyr® active, maakt een langdurige aanpak van schadelijke insecten mogelijk, ook als deze resistent zijn tegen bestaande oplossingen. De toepassing spaart natuurlijke vijanden.

Quick facts

 • Breed werkingsspectrum tegen schadelijke insecten (rupsen, vliegen, kevers) in diverse teelten
 • Snelle aanvangswerking en lange duurwerking
 • Stopt vraat, steken of zuigen snel
 • Pakt bij de meeste schadelijke insecten zowel eieren, larven als adulten aan en stopt de ei-afzet
 • Beschermt door bladpenetratie met translaminaire werking

werkzame stof(fen)

 • 200 g/l chlorantraniliprole

Etiketten en veiligheidsbladen

1 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

In diverse teelten beschikt u met Coragen® insecticide over een effectieve aanpak van stekende, zuigende en vretende insecten, zoals kevers, motten en rupsen. Bij veel insecten is Coragen® insecticide effectief in de verschillende stadia (ei, larve, adult). De werkzame stof dringt snel door in het blad en pakt alleen plantetende insecten aan. Het past daarmee prima in de geïntegreerde gewasbescherming.De unieke werkzame stof Rynaxypyr® active verlamt het insect vrijwel direct na opname, waardoor vraat en/of de ei-afzet stopt.

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewas

Product voor professionelen: spring voorzichtig om met gewasbeschermingsmiddelen, lees het etiket en de informatie over het product vooraleer u het gebruikt

Volledige lijst van gewassen

 • Knolselder
 • Sierbomen en -heesters
 • Bloemkool
 • Raap
 • Wortelen
 • Sierplanten (niet houtachtig)
 • Broccoli
 • Aardappelpootgoedteelt
 • Rode biet
 • Fruitteelt
 • Wortelpeterselie en wortelkervel
 • Koolraap
 • Suikermaïs
 • Pastinaak
 • Aardappelen
 • Schorseneren
 • Sluitkool
 • Radijs
 • Rammenas