Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Harmony® Pasture Herbicide

Harmony® Pasture herbicide is zeer doeltreffend tegen zuring in grasland en pakt daarnaast een aantal veelvoorkomende onkruiden in grasland aan. Uniek aan Harmony® Pasture herbicide is de selectiviteit voor witte klaver.

Quick facts

  • Selectief voor witte klaver
  • Systemische werking tegen zuring
  • Effectief tegen andere breedbladigen zoals distel en boterbloem

werkzame stof(fen)

  • 500 g/l thifensulfuron-methyl

Etiketten en veiligheidsbladen

1 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Met Harmony® Pasture herbicide beschikt u over een zeer effectieve oplossing tegen zuring en andere onkruiden in grasland. De selectieve werking voor witte klaver maakt Harmony® Pasture herbicide een zeer geschikte keuze in gras-klaver weiden. In weiden zonder klaver verbetert het de werking van de schema's tegen zuring. Door de systemische werking tegen zuring wordt de penwortel beter afgedood en vindt er minder hergroei plaats. Groei van gevoelige onkruiden stopt binnen enkele uren en er is geen concurrentie meer in het gewas. Harmony® Pasture herbicide wordt bij voorkeur toegepast in weiden van minstens 1 jaar in de periode zomer-herfst. 

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewas

Product voor professionelen: spring voorzichtig om met gewasbeschermingsmiddelen, lees het etiket en de informatie over het product vooraleer u het gebruikt.

Volledige lijst van gewassen

  • Vlas
  • Grasland/Weiland
  • Luzerne
  • Soja