Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Allie® Herbicide

Allie® Herbicide is een breedwerkende oplossing ter bestrijding van tweezaadlobbige onkruiden in granen, grasland, vlas, kerstsparren en tijdelijk onbeteelde percelen. 

Quick facts

  • Breedspectrum herbicide tegen breedbladigen en distels
  • Werking in zowel wortel als blad
  • Gebruiksgemak door SX-technologie

werkzame stof(fen)

  • 200 g/kg Metsulfuron-methyl

Etiketten en veiligheidsbladen

1 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

De werking van metsulfuron is tweeledig: de groei van het onkruid wordt in zowel wortel als blad gestopt door remming van acetolactaatsynthetase (ALS). De SX-technologie maakt een goede werking met een kleine dosis actief ingrediënt mogelijk dankzij 100% in water oplosbare korrels. Deze technologie maakt ook een vereenvoudigde en versnelde reiniging van het spuittoestel mogelijk.

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewas

Product voor professionelen: spring voorzichtig om met gewasbeschermingsmiddelen, lees het etiket en de informatie over het product vooraleer u het gebruikt

 

Volledige lijst van gewassen

  • Wintergranen (alle)
  • Zomergranen (alle)
  • Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden
  • Grasland/Weiland
  • Kerstsparren