Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Riza EC Fungicide

Systemisch fungicide voor een preventieve aanpak van schimmelziekten in diverse granen en koolzaad

Quick facts

 • Breedspectrum systemisch fungicide met een preventieve en curatieve werking
 • Bij toepassing in het najaar werkt het ook als groeiregulator
 • De werkzame stof wordt zeer snel opgenomen en blijft tot vier weken actief
 • Sterk roestmiddel

Werzame stof(fen)

 • 200 g/l Tebuconazole

Etiketten en veiligheidsbladen

1 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewas

Product voor professionelen: spring voorzichtig om met gewasbeschermingsmiddelen, lees het etiket en de informatie over het product vooraleer u het gebruikt.

Volledige lijst van gewassen

 • Groenteteelt
 • Bloemkool
 • Raap
 • Wintertarwe
 • Wintergerst
 • Winterrogge
 • Winterhaver
 • Wintertriticale
 • Zomertarwe
 • Zomergerst
 • Zomerrogge
 • Zomerhaver
 • Zomertriticale
 • Mierikswortel
 • Koolraap
 • Vicia-bonen
 • Pastinaak
 • Vlas
 • Sluitkool
 • Spruitkool