Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Nucleus® Herbicide

Nucleus® Herbicide is een selectief bodem- en contactherbicide tegen eenjarige breedbladige onkruiden en grassen (waaronder windhalm, straatgras en duist) in wintertarwe, winterrogge, wintergerst, durum en triticale.

Quick facts

 • Effectief door middel van twee actieve stoffen
 • Breed werkingsspectrum
 • Toegelaten in alle wintergranen (behalve haver)
 • Toepassing in het najaar

werkzame stof(fen)

 • 400 g/l flufenacet
 • 200 g/l diflufenican

Etiketten en veiligheidsbladen

1 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewas

Product voor professionelen: spring voorzichtig om met gewasbeschermingsmiddelen, lees het etiket en de informatie over het product vooraleer u het gebruikt

Volledige lijst van gewassen

 • Wintergranen (zaadproductie)
 • Wintertarwe
 • Wintergerst
 • Winterrogge
 • Winterdurum
 • Wintertriticale
 • Winterspelt