Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Altacor®

Altacor® is zeer doeltreffend tegen een breed spectrum aan schadelijke insectenplagen op diverse groenteteelten. Het pakt schadelijke insecten aan en is veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers.

Quick facts

 • Effectieve aanpak van rupsen
 • Goede werking tegen mineervliegen
 • Beperkt schade door snelle aanvangswerking
 • Lange werkingsduur
 • Veilig voor natuurlijke vijanden en bestuivers

werkzame stof(fen)

 • 35% Chlorantraniliprole

Etiketten en veiligheidsbladen

2 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Vandaag de dag is een geïntegreerde gewasbescherming de norm. De ontdekking van Rynaxypyr® zorgde voor de introductie van een uniek werkingsmechanisme dat uitsluitend schadelijke insecten aanpakt.

De werkzame stof verspreidt zich translaminair en is weinig gevoelig voor temperatuur, zon en lessivage.

Rynaxypyr® is een krachtige en gerichte oplossing voor de aanpak van schadelijke insectenplagen in groenten. Dat maakt Altacor® zeer doeltreffend tegen een breed spectrum aan schadelijke rupsen van motten en vlinders. Bij de meeste insecten is de werkzame stof effectief in de verschillende stadia (ei, larve, adult) van het insect. Dankzij de snelle aanvangswerking verlammen de vretende insecten vrijwel direct, met een snelle vraatstop als gevolg. Dankzij de lange duurwerking is het gewas na een behandeling weken effectief beschermd. Altacor® pakt schadelijke insecten aan en is veilig voor vele natuurlijke vijanden en bestuivers. Het past daarmee uitstekend in de geïntegreerde teelt.

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewassan

Product voor professionelen: spring voorzichtig om met gewasbeschermingsmiddelen, lees het etiket en de informatie over het prodect vooraleer u het gebruikt

Volledige teeltlijst

 • spinazie
 • Andijvie
 • Veldsla
 • Boon
 • Komkommer
 • Augurk
 • Courgette
 • Pompoen
 • Meloen
 • Aubergine
 • Tomaat
 • Paprika
 • Medicinale kruidgewassen
 • Aromatische wortelgewassen