Skip to main content
Click to open menu
Click to close menu
Begin main content

Juan®

Juan® is een doeltreffend herbicide dat grassen en breedbladige onkruiden in mais en koolzaad effectief aanpakt. De toepassing is geschikt voor zowel nazaai/voor-opkomst of in de vroege na-opkomst.

Quick facts

werkzame stof(fen)

  • 600 g/l pethoxamide

Etiketten en veiligheidsbladen

2 beschikbare documenten

Ondersteunende documenten

Productoverzicht

Het bestaat uit 600 g/l pethoxamide, behorende tot de familie der chlooracetaniliden (HRAC K3-groep). Pethoxamide is betrokken bij de biosynthese van lipiden die leidt tot de remming van de celdeling bij gevoelige onkruiden.

Het verdient de voorkeur de behandeling te plannen als regen wordt voorspeld binnen enkele dagen na de toepassing.

Etiketten en veiligheidsbladen

Gewassan

Product voor professionelen: spring voorzichtig om met gewasbeschermingsmiddelen, lees het etiket en de informatie over het prodect vooraleer u het gebruikt

Volledige teeltlijst

  • Mais
  • Koolzaad
  • Soja
  • Tuinboon
  • Sierteelgewassen